Mednarodno razvojno sodelovanje

Mednarodno razvojno sodelovanje je pomemben del celostne strategije Regionalne razvojne agencije Posavje, saj omogoča sodelovanje in medsebojne povezave z drugimi regijami po vsej Evropi, poleg tega pa nudi možnosti za dragoceno medsebojno izmenjevanje znanja, izkušenj ter prenosa dobrih praks.


Mednarodno razvojno sodelovanje v polnem zamahu

V letu 2012 je Regionalna razvojna agencija Posavje v okviru mednarodnega sodelovanja skupaj z Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat uspešno izvedla projekt »Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat«. V letu 2013 se bo izvedel nov projekt z naslovom »Prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat«, katerega cilji so vzpostaviti trajnejše sodelovanje z regijo Banat, prenos dobrih praks in usposabljanj ter priprava skupnih modelov in projektnih predlogov za spodbujanje regionalnega in gospodarskega razvoja.

Prenos znanja in izkušenj Srbiji na poti k približevanju EU ob pomoči črpanja predpristopnih sredstev bo prispeval k ekonomskemu in socialnemu razvoju tega področja. Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru mednarodnega sodelovanja, so dobra osnova za nadaljnje sodelovanje med institucijami, saj bodo potrebe po izkušnjah s črpanjem EU sredstev na lokalnem nivoju v Srbiji v prihodnosti še bistveno večja.