Predstavitev podjetij in startupov

"Mentorstvo za mlade"

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Mentorstvo za mlade".

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let. Za novozaposleno osebo se jim povrne stroške za izvajanje mentorstva.

Namen javnega povabila je spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Rok za oddajo ponudb: od 16.5.2014 do porabe sredstev oz. do 30.9.2014 (razpoložljiva sredstva: 1.436.400,00 EUR).

Besedilo javnega povabila, prijavni obrazec in vse ostale informacije so objavljene na spletni strani sklada:

www.sklad-kadri.si