Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Javni razpisi in pozivi - Slovenski podjetniški sklad

P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Odprtoodprt do 01. 10.2019 1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 84/2018 z dne 28.12.2018 in spremembe v Ur. l. RS, št. 35/2019 z dne 31.05.2019
1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:
  • Prijavni list P7R 2018 - eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)

  • Priloga 1 k prijavnemu listu - Izjava o premoženju osebnega poroka (VNESITE NEPRIMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (obvezno lastnika podjetja, tudi če ne razpolaga s prosto nepremičnino in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).

2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

3. korak: Pošiljanje vlog
Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7R 2018« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.


1.3 Več informacij o razpisu P7R 2018 vam je na voljo na telefonskih številkah: