Načrt za okrevanje in odpornost posredovan Evropski komisiji

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v petek 30. aprila 2021 ob 21.52 Evropski komisiji posredovala slovenski Načrt za okrevanje in odpornost, ki je bil na vladi potrjen v sredo, 28. aprila 2021. Načrt za okrevanje in odpornost bo podlaga za črpanje 2,5 milijarde evrov sredstev, od tega 1,8 milijarde nepovratnih sredstev  iz Sklada za okrevanje in odpornost. Slovenija bo sredstva usmerila v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskavam in razvoju, izobraževanju, zdravstvu, socialni varnosti in stanovanjski politiki.

Načrt za okrevanje in odpornost je objavljen na spletni strani eu-skladi.