OBJAVA 4. javnega poziva LAS Posavje - sklad ESRR

Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje,

je dne 24. 8. 2021 objavila

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021

EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ (ESRR).

  • Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 299.408,56 EUR.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2021, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

Rok za prijavo na javni poziv je 14. 10. 2021.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani: 4. javni poziv ESRR (las-posavje.si) 

Dodatne informacije o javnem pozivu daje vodilni partner LAS Posavje, in sicer:

  • po telefonu: 07 488 10 52 ali 07 488 10 40, vsak delovnik med 9. in 14. uro,

  • po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si

  • osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško