Vpliv trapistov na posavsko podeželje

Objava javnega poziva za podelitev nagrad udeležencem 1. in 2. skupine PVSP 2014

Regionalni center za razvoj je na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil javna poziva za nagrade, ki jih lahko prejmejo udeleženci prve in druge skupine programa Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014), ki so najkasneje v šestih mesecev po zaključku usposabljanja postali samostojni podjetniki ali ustanovili gospodarsko družbo, zadrugo ali zavod in se v njem zaposlili. Nagrada znaša 3.500 evrov, zaradi omejenega sklada pa bo v vsaki skupini podeljenih največ 42 nagrad.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati v javnem pozivu navedene pogoje in izpolniti obrazce, ki so prav tako objavljeni na spletni strani, priložiti pa morajo tudi izpis o vpisu v Poslovni register Slovenije, če to še ni razvidno iz uradne evidence, in obrazec Prijava podatkov v obvezna socialna zavarovanja (M-1). Prvi možni datum za oddajo vlog je 13. april, zadnji pa 20. junij za prvo skupino oziroma 20. julij za drugo skupino. Če bo nagradni sklad porabljen pred iztekom končnega roka, bo javni poziv umaknjen, pri izplačevanju pa bo upoštevan vrstni red oddaje popolnih vlog.

 

Cilj nagrad je dodatna spodbuda in pomoč ob začetku samostojne podjetniške aktivnosti mladih, ki so uspešno zaključili program PVSP 2014. Potrebna sredstva prispevata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v enakem razmerju, torej 85:15, kot je veljalo tudi za financiranje programa samega. Nagrada se šteje kot pomoč po pravilu »de minimis«.

 

Dodatne informacije o pozivu lahko zainteresirani dobijo pri:

Metodu Garantiniju (telefon 03-56-60-529, elektronska pošta metod.garantini@rcr-zasavje.si),

Branki Jurman (telefon 03-56-60-506, elektronska pošta branka.jurman@rcr-zasavje.si) ali

Mihaelu Gorniku (telefon 03-56-60-530 ali 03-56-60-566, elektronska pošta mihael.gornik@rcr-zasavje.si