Objavljen je Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2022/2023


Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Posavje dne 2.09.2022 objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2022/2023.

Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, povečanja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so deficitarna.

PREDMET RAZPISA: Štipendiranje študija v tujini za študijsko leto 2022/2023 posameznikom z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

ROK PRIJAVE: Rok prijave je do vključno 15.10.2022.


Podrobnejše informacije in dokumentacije najdete na Posavska štipendijska shema - razpisi (rra-posavje.si) ali na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško

Simona Hostar, simona.hostar@rra-posavje.si, telefon: 07 488 10 48