Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne Specializacije, ki združuje podporo vse od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga

Objavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne Specializacije, ki združuje podporo vse od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga

Razpis je razdeljen na dva sklopa:

 
1. Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov v skupni vrednosti 55 milijonov evrov (EU del predstavlja 44 milijonov evrov) in
2. Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte v skupni vrednosti 12 milijonov evrov (EU predstavlja 9,6 milijona evrov),

kar je smiselno tudi z vidika deležnikov, saj je način in obseg sodelovanja, še posebej med podjetji, v različnih razvojnih fazah različen.

 

Link na razpis: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1053