Organiziranost

Upravni odbor

Ana Bercko, predstavnica ustanovitelja
predsednica Upravnega odbora RRA Posavje 
ana.bercko@bistricaobsotli.si
Patricia Čular, predstavnica ustanovitelja
podpredsednica Upravnega odbora RRA Posavje
patricia.cular@brezice.si
Melita Čopar, predstavnica ustanovitelja
članica
melita.copar@krsko.si
Judita Lajkovič, predstavnica ustanovitelja
članica
judita.lajkovic@kostanjevica.si
mag. Marjetka Lipec, predstavnica ustanovitelja
članica
tajnik@radece.si
Zvone Košmerl, predstavnik ustanovitelja
član
zvone.kosmerl@obcina-sevnica.si
Darko Gorišek, predstavnik zainteresirane javnosti
član
darko.gorisek@gzs.si
Nataša Šterban Bezjak, predstavnica zaposlenih
članica
natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

Strokovni svet RRA Posavje sestavljajo:

Patricia Čular, Občina Brežice, predstavnica občin ustanoviteljic
Kristina Ogorevc Račič
, CPT, predstavnica lokalnih razvojnih partnerjev
Saša Mohorko
, ZRSZZ OS Sevnica, predstavnica lokalnih razvojnih partnerjev
Danica Kramžar
, predstavnica zaposlenih RRA Posavje
Nataša Šterban Bezjak
, predstavnica zaposlenih RRA Posavje