REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Organiziranost

Upravni odbor

 

Ana Bercko, predstavnica ustanotelja

predsednica Upravnega odbora RRA Posavje

ana.bercko@bistricaobsotli.si

 

Patricia Čular, predstavnica ustanovitelja

Podpredsednica Upravnega odbora RRA Posavje

patricia.cular@brezice.si

 

Melita Čopar, predstavnica ustanovitelja

članica

melita.copar@krsko.si

 

Judita Lajkovič, predstavnica ustanovitelja

članica

judita.lajkovic@kostanjevica.si

 

Brigita Stopar, predstavnica ustanovitelja

članica

tajnik@radece.si

 

Zvone Košmerl, predstavnik ustanovitelja

član

zvone.kosmerl@obcina-sevnica.si

 

Darko Gorišek, predstavnik zainteresirane javnosti

član

darko.gorisek@gzs.si

 

Nataša Šterban Bezjak, predstavnica zaposlenih

članica

natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

 

 

Strokovni svet RRA Posavje sestavljajo:


Paticia Čular, Občina Brežice, predstavnica občin ustanoviteljic

Franc Češnovar, CPT, predstavnik lokalnih razvojnih partnerjev

Saša MOhorko, ZZZS OS Sevnica, predstavnica lokalnih razvojnih partnerjev

mag. Nataša Šerbec, predstavnica zaposlenih RRA Posavje

Nataša Šterban Bezjak, predstavnica zaposlenih RRA Posavje