Osnovni podatki

Osnovni podatki
Regionalna razvojna agencija Posavje
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
Telefon: 07/ 488 10 40
Fax: 07/488 10 50
E-pošta: agencija@rra-posavje.si

Matična številka: 1338811
Šifra dejavnosti: 84.130
Davčna številka: 12235016
Osnovni TRR: SI56 01100-6000029802


Zavod je ustanovljen 10.11.1998, Srg 98/00378 Okrajno okrožno sodišče v Krškem.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi in 3. člena Zakona o zavodih je s strani MF, Uprava RS za javna plačila ugotovljeno, da je RRA Posavje potrebno obravnavati kot javni zavod, saj se ta člen zakona nanaša izključno na javne zavode, prav tako dejstvo, da imajo vsi ustanovitelji status pravne osebe javnega prava. Na podlagi tega je bila opravljena sprememba vpisa v sodni register, SRG 2012/25456 dne 20.6.2012, kjer se je spremenila pravnoorganizacijska oblika iz zavoda v javni zavod. Spremenil se je tudi ustanovitelj v nazivu, ki ni več Ministrstvo za gospodarstvo, temveč Republika Slovenija.

Ustanoviteljice so Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Mestna občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica.