REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Osnovni podatki

Osnovni podatki

 

Regionalna razvojna agencija Posavje

Cesta krških žrtev 2,

8270 Krško

 

Telefon: 07/ 488 10 40

Fax: 07/488 10 50

E-pošta: agencija@rra-posavje.si

 

Matična številka: 1338811

Šifra dejavnosti: 84.130

Davčna številka: 12235016

Osnovni TRR: SI56 01100-6000029802

Podračun Posavska štipendijska shema: SI56 01100-6000029026

Podračun LAS Posavje: SI56 01100-6000029220

 

Zavod je ustanovljen 10.11.1998, Srg 98/00378 Okrajno okrožno sodišče v Krškem.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi in 3. člena Zakona o zavodih je s strani MF, Uprava RS za javna plačila ugotovljeno, da je RRA Posavje potrebno obravnavati kot javni zavod, saj se ta člen zakona nanaša izključno na javne zavode, prav tako dejstvo, da imajo vsi ustanovitelji status pravne osebe javnega prava. Na podlagi tega je bila opravljena sprememba vpisa v sodni register, SRG 2012/25456 dne 20.6.2012, kjer se je spremenila pravnoorganizacijska oblika iz zavoda v javni zavod. Spremenil se je tudi ustanovitelj v nazivu, ki ni več Ministrstvo za gospodarstvo, temveč Republika Slovenija.

 

Ustanoviteljice so Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče in Občina Sevnica.