Osnutek Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027 - strateški del

Na podlagi sklepa Razvojnega sveta regije Posavje in potrjenega Programa priprave RRP za obdobje 2021-2027 z 12. redne seje Razvojnega sveta regije Posavje z dne 25.7.2018, je RRA Posavje v sodelovanju z deležniki pripravila osnutek Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027 - strateški del, ki ga najdete tukaj: STRATESKI DEL RRP 2021_2027december 2019 - osnutek splet 9_12_2019.pdf

Z namenom vključevanja vseh deležnikov, prosimo, da nam posredujete še morebitne dodatne predloge ali dopolnitve najkasneje do 18.12.2019 na naslov: natasa.serbec@rra-posavje.si.

V naslednjem letu pa pričnemo s pripravo programskega dela dokumenta. Vse informacije bodo dosegljive na naši spletni strani.

Vabljeni k sodelovanju !