Podaljšanje izvajanja projekta INNO INDUSTRY

Skladno s trenutnimi razmerami Regionalna razvojna agencija Posavje skupaj še z 9 projektnimi vse aktivnosti v okviru projekta INNO INDUSTRY programa INTERREG EUROPE izvaja preko spleta. 

Tako je bilo v zadnjem obdobju organiziranih preko 10 spletnih dogodkov, na katerih so partnerji izmenjavali dobre prakse ter se spoznali z razvojem akcijskih načrta.

V okviru partnerskega srečanja v mesecu decembru so bili projektni partnerji enotni, da je trenutna situacija močno spremenila način dela in aktivnosti v projektu. 

Zato je RRA Posavje kot vodilni partner v projektu na podlagi dogovora s skupnih sekretariatom s sedežem v Franciji oddala vlogo za podaljšanje projekta za obdobje 6 mesecev.


Skladno z odločitvijo sekretariata se je izvajanje projekta, katerega skupna vrednost znaša 1.637.941,00 €, podaljšalo do 31. 1. 2023.