Podaljšanje razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih

V Uradnem listu z dne 24.11.2017 je Slovenski regionalno razvojni sklad objavil podaljšanje javnega razpisa za ugodna posojila na problemskih območjih v RS ter povečanje razpisanih sredstev za območje Maribora s širšo okolico.

Predmet javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v Republiki Sloveniji.


Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.


Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko brezposelnostjo.

 

Upravičeno problemsko območje po tem razpisu je tudi občina Radeče.

 

Roki za oddajo prijav so tako še: 30.11.2017, 15.1.2018 in 28.2.2018 .