"PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA, RADEČE 2018"

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Posavje 7.12.2017 objavila

Javni poziv za vključitev predvidoma 10  udeležencev v instrument

»Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče 2018«

Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Radeče 2018«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

 

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili marca 2018. 

Predstavitev javnega poziva bo potekala v Domu kulture v Radečah,

v petek, 10.01.2018, ob 10.uri.

Rok za oddajo vlog je 31.1.2018

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.si, dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si (Nataša Šterban Bezjak – vodja službe za projektno sodelovanje), sandra.colaric.balas@rra-posavje.si (Sandra Colarič Balas).

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA