Posavje polno priložnosti – 3P 2021


RRA Posavje je v okviru Javnega razpisa Slovenske turistične organizacije "Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Slovenije v letu 2021" pridobila sredstva v višini 41.000 EUR. Iz pridobljenih sredstev se bo sofinancirala operacija "Posavje polno priložnosti - 3P 2021", ki bo namenjena krepitvi promocije turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, z namenom krepitve pozicioniranja destinacije kot zelene, trajnostno naravnane destinacije, ki ponuja edinstvena in raznolika doživetja za zahtevnega obiskovalca. V ospredju promocijskih aktivnosti bodo ključni turistični produkti destinacije, kot so: 

  • avtentična in vrhunska gastronomija, v navezavi na uporabo lokalno pridelane ekološke hrane, 

  • edinstvena outdoor doživetja za obiskovalce, ki si želijo aktivnih počitnic, s spodbujanjem mehkih oblik mobilnosti (pohodništvo, kolesarstvo), 

  • zdravje in dobro počutje s promocijo zdraviliškega turizma, ki bo potekala v sodelovanju s Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč, 

  • turizem na podeželju v povezavi s trajnostno naravnanostjo in avtentično gastronomijo Posavja,-produkt »Zeleno Posavje«, ki temelji na ohranjanju biotske raznovrstnosti in promociji zavarovanih območij narave, 

  • ter kulturna dediščina Posavja, ki s svojo bogato ponudbo nagovarja tudi najbolj zahtevne goste (HVT segment), ki se želijo odmakniti od masovnega turizma in množic.


Cilji operacije 3P 2021 

C1: povečanje obiska uradne spletne strani vodilne destinacije v letu 2021 za 2 % v primerjavi z letom 2020, 

C2: povečanje števila sledilcev uradnega Facebook profila vodilne destinacije v letu 2021 za 4 %, v primerjavi z letom 2020, 

C3: povečanje prepoznavnosti in imidža destinacije Čatež in Posavje kot trajnostne turistične destinacije,

C4: nadgradnja digitalnih orodij za upravljanja destinacije in za krepitev promocije na domačem in tujih trgih s pripravo novih materialov, 

 C5: promocija destinacije na domačem in bližnjih tujih trgih, z izpostavitvijo produktov za HVT gosta. 

 Doseg vseh zastavljenih ciljev bo izpolnjen preko aktivnosti projekta s področja medijskih zakupov (on-line in off-line), promocijskih objav, vsebinskih in tehničnih nadgradenj digitalnih orodij, storitev fotografiranj, produkcije promocijskih filmov, izvedbe projektov z vplivneži, priprav in oblikovanj lastnih spletnih webinarjev za namene promocije destinacije.


Promocija turistične ponudbe se bo izvajala na štirih trgih

1. domači slovenski trg, 

2. na treh tujih prednostnih trgih: Hrvaška, Italija in Avstrija.

Zgoraj navedeni trgi so izbrani skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, ki opredeljuje ključne trge za posamezne nosilne produkte (outdoor in gastronomija) ter na podlagi Strategij razvija turizma posameznih lokalnih destinaciji v VD Čatež in Posavje. 

S posameznimi predvidenimi promocijskimi aktivnostmi bomo nagovarjali sledeče ciljne skupine

  • družine z otroci, 

  • pari,

  • individualni gosti, 

  • HVT segment (t. i. High Value Traveller).

Image title