Posavje polno priložnosti – 3P 2020

RRA Posavje je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Slovenske turistične organizacije, za območje regije Posavje za leto 2020 pridobila sredstva v višini 40.000 EUR. Iz sredstev slednjega se sofinancira promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje na domačem in tujem trgu, z namenom okrepitve prepoznavnosti destinacije kot destinacije za odkrivanje vrhunske srčne gastronomije, spoznavanje aktivnosti v naravi in na podeželju ter skrbi za zdravje in dobro počutje. 

V sklopu projekta Posavje polno priložnosti – 3P načrtujemo izvedbo aktivnosti digitalne in tiskane promocije na domačem in tujem trgu, zunanjega oglaševanja po Sloveniji in izdelavo image brošure destinacije Čatež in Posavje. Poudarek bo na promociji turističnih doživetij povezanih z preživljanjem aktivnih počitnic v naravi (pohodništvo, kolesarstvo, vodne aktivnosti) ter na promociji trajnostnega gastronomskega turizma, promociji doživetij povezanih z vrhunsko gastronomijo. Promocijske aktivnosti se bodi izvajale na izbranih ključnih trgih: Italija, Avstrija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Hrvaška in domači trg Slovenija. 

S izvajanjem tovrstnih promocijskih aktivnosti bomo spodbudno vplivali na prepoznavnost destinacije kot zelene destinacije, usmerjene v trajnostni in odgovorni razvoj, ki poleg doživetij v naravi ponuja tudi vrhunska gastronomska doživetja. Pri izvajanju promocijskih aktivnosti bomo posebno pozornost namenili vidno izpostavljenim elementom trajnostnega turizma tako znotraj promocijskih sporočil, ki bodo poudarjala okoljsko usmeritev turističnih produktov Posavja Polno Priložnosti v povezavi z varovanjem okolja in ohranjanjem naravnih danosti. Izpostavili bomo elemente trajnostnega turizma na način, da bomo promovirali produkte v povezavi z varovanjem okolja in neokrnjene narave, promocijo zelenih doživetij v sklopu Outdoor produktov, promocijo mehke mobilnosti (kolesarjenje, e-kolesarjenje), promocijo naravne dediščine in zavarovanih območij narave (Natura 2000), promocijo trajnostno naravnane gastronomije s poudarkom na avtentični kulinariki.Pri izvajanju aktivnosti bomo sodelovali z lokalnimi skupnostmi, lokalnimi turističnimi organizacijami, turističnimi ponudniki in drugimi deležniki.

Cilji operacije:

C1: povečanje prepoznavnosti in imidža destinacije Čatež in Posavje kot trajnostne turistične destinacije

C2: nadgradnja digitalnih orodij za upravljanja destinacije in za izboljšanje in krepitev promocije na domačem in tujih trgih s pripravo novih materialov

C3: promocija destinacije na novih trgih, izpostavitev produktov za HVT gosta

C4: izdelava lastne promocijske image tiskovine

Aktivnosti operacije:

PROMOCIJA – digitalni mediji

PROMOCIJA – tiskani mediji

PROMOCIJA - ZUNANJE OGLAŠEVANJE

LASTNA PROMOCIJSKA TISKOVINA


Image titleImage title