Posavska štipendijska shema - proste štipendije

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja 

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

delodajalecsmer izobraževanjaštevilo štipendijSavaprojekt d.d.
CKŽ 59, 8270 Krško
07 49 14 200 (Snežana Micić)
savaprojekt@savaprojekt.si
  • mag. inž. arhitekture – 1 štipendija

  • mag. inž. strojništva – 1 štipendija

  • mag. inž. gradbeništva – 1 štipendija

  • mag. inž. gradbeništva, nizke gradnje – 1 štipendija

4
in vabi

dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se najkasneje do 30.09.2018 prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.

 

Vsa dodatna pojasnila sporočite na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si