Posavska štipendijska shema - proste štipendije

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja 

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020


delodajalec smer izobraževanja število štipendijPreis Sevnica, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

Savska cesta 23, 8290 Sevnica

07 81 61 853 (Mojca Zakošek)

m.zakosek@preis.si

 • oblikovalec kovin – orodjar – 4 štipendije

                4

I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.

Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško

07 49 14 100 (Tatjana Starc)

tatjana.starc@ihs.systems

 • oblikovalec kovin - orodjar – 2 štipendiji

 • strojni mehanik – 4 štipendije

 • elektrikar – 2 štipendiji

 • strojni tehnik – 2 štipendiji

 • elektrotehnik – 2 štipendiji

 • inženir strojništva – 1 štipendija

 • dipl. inž. strojništva (VS) – 1 štipendija

 • dipl. inž. strojništva (UN) – 1 štipendija

 • dipl. inž. elektrotehnike (VS) – 1 štipendija

 • dipl. inž. elektrotehnike (UN) – 1 štipendija

 • dipl. inž. računalništva in informacijskih tehnologij (VS) – 1 štipendija

 • mag. inž. strojništva – 3 štipendije

 • mag. inž. elektrotehnike – 2 štipendiji

 • mag. inž. računalništva in informatike – 1 štipendija

                24
Kmečka zadruga Sevnica, z.o.o.
Savska cesta 20 c, 8290 Sevnica
07 81 63 605 (Irena Klenovšek)
irena.klenovsek@kz-sevnica.si 
 • mesar - 2 štipendiji

 • prodajalec - 1 štipendija

 • kmetijski tehnik - 1 štipendija

            4


in vabi

dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.


Vsa dodatna pojasnila sporočite na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si


Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja 

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

delodajalec smer izobraževanja število štipendijSavaprojekt d.d.
CKŽ 59, 8270 Krško
07 49 14 200 (Snežana Micić)
savaprojekt@savaprojekt.si
 • mag. inž. arhitekture – 1 štipendija

 • mag. inž. strojništva – 1 štipendija

 • mag. inž. gradbeništva – 1 štipendija

 • mag. inž. gradbeništva, nizke gradnje – 1 štipendija

4
Muflon d.o.o.
Titova 99, 1433 Radeče
03 56 80 313 (Vida Kišek)
vida.kisek@muflon.si 
 • strojni tehnik - 1 štipendija

 • elektrotehnik - 1 štipendija

 • kemijski tehnik - 1 štipendija

3
I.H.S. Industrijski manipulacijski sistemi Krško d.o.o.
Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško
07 49 14 100 (Sabina Pregrad)
sabina.pregrad@ihs.si 
 • orodjar - 2 štipendiji

 • strojni mehanik - 4 štipendiji

 • elektrikar - 2 štipendiji

 • strojni tehnik - 2 štipendiji

 • elektrotehnik - 2 štipendiji

 • inženir strojništva  - 1 štipendija

 • diplomirani inženir strojništva (VS) - 1 štipendija

 • diplomirani inženir strojništva (UN) - 1 štipendija

 • diplomirani inženir elektrotehnike (VS) - 1 štipendija

 • diplomirani inženir elektrotehnike (UN) - 1 štipendija

 • diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (VS) - 1 štipendija

 • magister inženir strojništva - 3 štipendije

 • magister inženir elektrotehnike - 2 štipendiji

 • magister inženir računalništva in informatike - 1 štipendija

24
Preis Sevnica, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Savska cesta 23, 8290 Sevnica
07 81 61 853 (Mojca Zakošek)
m.zakosek@preis.si 
 • strojni mehanik - 2 štipendiji

 • oblikovalec kovin - orodjar - 2 štipendiji

4
TPV Trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o.
PE BREŽICE
Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto
073918686 (Anja Repolusk)
tpv@tpv.si
 • oblikovalec kovin - orodjar - 1 štipendija

 • diplomirani inženir elektrotehnike - 1 štipendija

 • diplomirani inženir strojništva - 2 štipendiji

 • magister inženir informatike - 1 štipendija

 • magister inženir strojništva - 1 štipendija

 • magister inženir elektrotehnike - 1 štipendija

7
Zdravstveni dom Krško
Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško
07 488 02 04
uprava@zd-krsko.si 
 • profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike - 1 štipendija

                    1


in vabi

dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se  prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.

 

Vsa dodatna pojasnila sporočite na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si