Posavska štipendijska shema - proste štipendije


Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja 

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

Image titlein vabi

dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.

Kontakt za vsa dodatna vprašanja: RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Simona Hostar, tel. 07 488 10 48; e-mail: simona.hostar@rra-posavje.si.