Poslovne cone

Razvojna regija Posavje oziroma spodnjeposavska statistična regija leži v jugovzhodnem delu Slovenije ob spodnjem toku reke Save in meji na sosednjo Hrvaško. Po površini spada med najmanjše regije v Sloveniji.

Posavje ima ugodno geostrateško lego na področju prometne infrastrukture, saj ga seka 10. prometni koridor, ki povezuje sever in jug Evrope. Prav tako naj bi tu tekla tretja razvojna os kot povezava med Koroško in Belo Krajino. S tem se regiji odpirajo nove možnosti za lažje sodelovanje s sosednjimi regijami in predvsem za sodelovanje preko državne meje proti Zagrebu. Področje Posavja je dobro pokrito z dvotirno železniško infrastrukturo.

Poleg gospodarsko-logističnega središča Phoenix se velik razvojni potencial kaže v možnostih izkoriščanja poslovnih con, ki so locirane v regiji.


Investicijske priložnosti so dostopne tudi na portalu Invest Slovenia Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija).

 

Obseg in zasedenost poslovnih con

 

Občina Brežice:

Poslovne cone občina Brežice


Skupna površina v ha*
(bruto)


Prosta površina v ha**
(neto)


Industrijska cona Brezina


42,80


15,60


Industrijska cona Slovenska vas


32,20


5,70


Obrtna cona Dobova


6,10


2,00


SKUPAJ


81,10


23,30Občina Kostanjevica na Krki:

Poslovne cone občina Kostanjevica na Krki


Skupna površina v ha*
(bruto)


Prosta površina v ha**
(neto)


Obrtno podjetniška cona Kostanjevica na Krki


3,00


2,15


SKUPAJ


3,00


2,15Občina Krško:

Poslovne cone občina Krško


Skupna površina v ha*
(bruto)


Prosta površina v ha**
(neto)


PC Vrbina


74,00


50,00


PC Drnovo-Zahod


40,00


19,00


PC Drnovo-Vzhod


20,00


19,00


PC ob Vipapu


19,00


7,00


PC Raka-Ravno


3,50


1,00


SKUPAJ


156,50


96,00Občina Sevnica:

Poslovne cone občina Sevnica


Skupna površina v ha*
(bruto)


Prosta površina v ha**
(neto)


PC Krmelj


6,06


6,03


Obrtna cona Krmelj


2,07


1,05


PC Boštanj (TC Mercator)


2,44


0,87


PC ob HE Boštanj


6,84


5,30


PC Blanca


2,41


2,24


Industrijska cona v Sevnici


28,81


1,59


Poslovna cona Radna


4,84


4,84


Trgovsko poslovni center Šmarje


1,87


0

OPPN Sv. Križ


11,37


2,63


Obrtno poslovna cona Dolenji Boštanj


5,29


3,30


SKUPAJ


72,00


27,85Občina Radeče:

Poslovne cone občina Radeče


Skupna površina v ha*
(bruto)


Prosta površina v ha**
(neto)


Poslovna cona Obrežje


1,20


1,20


Poslovna cona Jagnjenica


2,70


2,70


SKUPAJ


3,90


3,90