Pot medičarstva in lectarstva


Image title

Regionalna razvojna agencija Posavje je skupaj z Občino Krško ter hrvaškimi partnerji RRA Zagrebačke županije ter Zagrebačko županijo uspešno prijavila čezmejni projekt Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom. 

Projekt je preplet vsebin, povezanih z rokodelstvom, ponudbo delno predelanih kmetijskih izdelkov s kmetij (med in suho sadje), oblikovanjem novih turističnih produktov in kulturnih storitev ter ohranjanjem kulturne dediščine čezmejnega območja med Posavjem in Zagrebško županijo. 

Medičarstvo in lectarstvo, dejavnosti, ki sta dve izmed številnih skupnih, sta temelja projekta, v katerem sledimo naslednjim ciljem:

- raziskovanje, evidentiranje in predstavljanje bogate dediščine medičarstva in lectarstva,
- ohranjanje, prenašanje in razvoj rokodelskih znanj in veščin,
- razvoj novih izdelkov, ki izhajajo iz omenjene dediščine in so povezani s temami in obdobji projekta,
- čezmejno sodelovanje in razvijanje skupnih izdelkov idr.

Rezultati projekta v obdobju 2009 in 2010:

1. V Valvasorjevem kompleksu je v Mestnem muzeju Krško: 
- opremljen večnamenski multimedijski prostor za prezentacije skupinam turistov,
- vzpostavljen prostor za predstavljanje ponudbe tradicionalnih znanj slovenskih in hrvaških rokodelcev, kjer so na ogled različni izdelki rokodelcev z obmejnega območja. Na voljo so tudi informacije o projektu, obiskovalci prireditev in kavarne pa okusijo tudi medenjak Josipinino srce, poimenovan po dobrotnici Josipini Hočevar (1824—1911), ki je več desetletij skrbela za različne projekte in podpirala dobre ideje. Njeno dobro srce je simbolično povezano v velikosti (8 cm) in sladkosti oblikovanega medenjaka.
- Izdelani so naslednji dokumenti:
Analiza stanja medičarstva in lectarstva v Spodnjeposavski regiji, Analiza stanja ponudbe tradicionalnih rokodelskih izdelkov in nekaterih predelanih kmetijskih izdelkov na območju Spodnjeposavske regije ter Zagrebške županije, Skupna baza rokodelcev Spodnjeposavske regije in Zagrebške županije, Svetovanja za nabor izdelkov, idejno zasnovo in pripravo tekstov za izdelke za katalog Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi, Merila in kriteriji za razvoj skupnih proizvodov, vezanih na medičarstvo in lectarstvo na čezmejnem prostoru Posavja in Zagrebačke županije, Idejna oziroma vsebinska zasnova za Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom.

2. V Zagrebški županiji je bilo izvedenih 20 delavnic za obstoječe in potencialne rokodelce, na katerih je sodelovalo 100 ljudi z območja Zagrebške županije. Izvedli so tudi delavnice za medičarje in lectarje, na katerih so se dogovarjali o možnostih sodelovanja in vsebinah turistične poti Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom.

3. Projekt je bil predstavljen na dveh tiskovnih konferencah, v Zagrebu in v Krškem.

Rezultati projekta do njegovega zaključka v letu 2012:

 

1. Razvoj 5 skupnih (tradicionalnih in sodobnih) medičarsko lectarskih paketov daril oz. spominkov.
2. Izid tro-jezičnega Kataloga rokodelskih izdelkov in brošura tematsko-etnološke Poti medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom.
3. Snemanje in izdaja krajšega dokumentarnega filma o dediščini medičarstva in lectarstva skupnega čezmejnega območja:
Ogled filma v 2 delih:
http://www.youtube.com/watch?v=bJH4iUEd8cI&feature=relmfu
 
http://www.youtube.com/watch?v=j4WZnYDi2hQ&feature=relmfu
 
4. Predstavitev izsledkov raziskave o medičarski in lectarski dediščini vSobi medičarstva in lectarstva v sklopu zbirk Mestnega muzeja Krško in v vitrinah na območju Zagrebške županije.
5. Promocija projekta na tiskovnih konferencah, v Mestnem muzeju Krško, v publikacijah in s produkti.

Projekt je s svojo vsebino omogočil povezovanje rokodelcev in ostalih ponudnikov ter na tak način okrepil čezmejno sodelovanje. Pomemben je tudi za promocijo obstoječih in novo razvitih produktov podeželja ter ohranjanja, oživljanja, predstavljanja kulturne dediščine tega območja ter nadaljnji razvoj, ki ga dediščina omogoča in podpira.

Projekt Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi - “Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagrebom” je nastal s podporo Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

Čas trajanja projekta: 30 mesecev, 1. 9. 2009 – 28. 2. 2012.
Celotna vrednost projekta: cca 440.000 €.

Vodilni partner:
Regionalna razvojna agencija Posavje

Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
Vodja projekta: mag. Nataša Šerbec (v obdobju 1.3.2011-28.2.2013: zaključek projekta)

Projektni partnerji:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

Kontaktna oseba: Bernardka Zorko, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije, Ivana Lučića 2a/XIII, 
10 000 Zagreb

Kontaktna oseba: Katarina Drozdek, e-pošta: katarina@zacorda.hr

Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb

Kontaktna oseba: Gorana Rabatić, e-pošta: g.rabatic@zagrebacka-zupanija.hr

Predstavitveni prostor projekta:
Mestni muzej Krško, Valvazorjevo nabrežje 4, 8270 Krško

www.mestnimuzejkrsko.si