Potrditev izvedbenega načrta

RRA Posavje je izvedla postopek dopolnitve in sprememb Izvedbenega načrta 2012-2014 skladno s povabilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako je dne 3.9.2013 prejela pozitivno mnenje MGRT na predložen Izvedbeni načrt 2012-2014 – verzija 2. Le-tega je sprejel Svet regije Posavje na svoji 51. Dopisni seji dne 4.9.2013.