PROJEKTI

Povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v izvedbeni načrt Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2013-2015

 

RRA Posavje na podlagi Javnega povabila za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2013-2015 (Ur. L. št. 104/2013) z dne 13.12.2013 objavlja povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v izvedbeni načrt Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2013-2015.

 

Podrobneje je povabilo in dokumentacija ter obrazci predstavljena v nadaljevanju v pripetih dokumentih.

- Povabilo,

- priloga 1,

- priloga 2

- priloga 3

- priloga 4

- priloga 5

- priloga obrazec finančna vrzel

 

Prosimo vas, da nam projektne predloge skladno z objavljenim povabilom in obveznimi prilogami pošljete na naš naslov: agencija@rra-posavje.si v elektronski obliki in podpisane obrazce ter priloge v tiskani obliki na naslov CKŽ 2, Krško. Rok za predložitev je torek, 31.12.2013.