Pravne podlage

Pravne podlage:

 • nacionalni nivo:

  • Program razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2007-2013, z dne 20.07.2007; 

  • Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Program razvoja podeželja RS za programsko obdobje 2007-2013, Ur.l. RS, št. 28/2011 

 • regionalni nivo:

  • Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2007-2013; 

  • Lokalna razvojna strategija 2007-2013 LAS Posavje za območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica 

  • Pogodba o ustanovitvi in delovanju partnerstva za izvajanje pristopa LEADER na območju regije Posavje, 2008 

  • Pogodba o izvajanju nalog upravljavca LAS Posavje med LAS Posavje in RRA Posavje in aneksi k obstoječi pogodbi.


Pomembne povezave: