Predstavitev 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

V ponedeljek 20.6.2016 je ob 10.30 v Kulturnem domu Radeče v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo potekala predstavitev 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016. Na predstavitvi so sodelovali g. Martin Bratanič (direktor RRA Posavje), mag. Andreja Jenko (MGRT) ter g. Tomaž Režun (župan občine Radeče).

Na predstavitvi so bile podane podrobne informacije o samem razpisu, spodaj so navedeni osnovni podatki:

-          Višina razpisanih sredstev za leto 2016 je 560.000,00 evrov.

-          Višina nepovratnih sredstev lahko znaša najmanj 10.000,00 evrov oziroma največ 500.000,00 evrov.

-          Višina sofinanciranja: 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja; 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja; 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja

-          Rok za prijavo: 11.7.2016 do 12. ure

Javno razpis je predstavila mag. Andreja Jenko iz Direktorata za regionalni razvoj (MGRT-ja). Predstavitev celotnega javnega razpisa je na voljo tukaj.