Predstavitev podjetniški razpisov Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obmejno problemsko območje

Slovenski regionalno razvojni sklad  ima objavljena dva podjetniška razpisa, za ugodna razvojna posojila in za likvidnostna posojila. Oba se nanašata na obmejna problemska območij, ki so v regiji Posavje: Občine Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevia na Krki.

Predstavitev obeh bo v v četrtek, 26.8.2021 ob 13. uri. Več informacij dobite na  spletni strani www.srrs.si, kjer se lahko tudi prijavite na  spletno predstavitev. Več v priloženem vabilu! Vabilo_podjetniska_razpisa.docx

Vljudno vabljeni!