Priprava Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021-2027

Predstavitev iz delavnic: RRA Posavje_predstavitev Odbori RRS-junij 2019.pdf  

Skladno s sprejetim Programom priprave novega Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2021-2027 (RRP) se je začel postopek same priprave, tako je rok za prirpavo strateškega dela RRP 31.12.2019. V naslednjem letu se bomo lotili programskega dela RRP.  

Pričenjamo z delavnicami posameznih odborov Razvojnega sveta regije Posavje in sicer:

- Odbor za gospodarstvo, 17.6.2019 od 9.00 do 11.00 ure, na RRA Posavje,

- Odbor za turizem in kulturo, 17.6.2019 od 11.30 do 13.30 ure, na RRA Posavje,

- Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, 19.6.2019 od 9.00 do 11.00 ure, na RRA Posavje,

- Odbor za razvoj podeželja, 19.6.2019 od 11.30 do 13.30 ure, na RRA Posavje,

- Odbor za človeške vire in kakovost življenja, 19.6.2019 od 14.00 do 16.00 ure, na RRA Posavje.

Podrobneješ informacije dobite na e-naslovu: natasa.serbec@rra-posavje.si

Utrinki iz delavnic:

Image title

Image title