Projekt INNO INDUSTRY na portalu www.enter-network.eu

Informacije o projektu INNO INDUSTRY programa Interreg Europe, katerega vodilni parter je RRA Posavje lahko od sedaj naprej najdete tudi na spletni strani ENTER-NETWORK.EU .

E.N.T.E.R. Projects - INNO Industry (enter-network.eu)