Projekti

Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje

V okviru javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP« je Regionalna razvojna agencija Posavje uspešno pridobila sredstva za projekt »Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje«.

Vrednost projekta je 225.000,00 €, višina sofinanciranega deleža znaša 202.500,00 €, kar je 90% vrednosti celotnega projekta. Projekt se je izvajal med 1.5.2018 in 31.12.2019.

Cilji operacije:

  • izboljšanje digitalne predstavitve vodilne destinacije Čatež in Posavje, vzpostavitev celovite in trženjsko učinkovite komunikacijske podobe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki bo skladna s komunikacijsko podobo na nacionalni ravni,

  • osredotočenost na ciljne segmente in prednostne trge,

  • nadaljnja krepitev zadovoljstva turistov,

  • dvig konkurenčnosti slovenskega turizma tako na ravni destinacije Čatež in Posavje kot tudi na nacionalni ravni.

V okviru operacije smo izvedli naslednje aktivnosti:

  • vodenje oz. administriranje

  • operacije razvoj turističnih produktov

  • vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe

  • informiranje in komuniciranje:

  • investicije v neopredmetena osnovna sredstva

Z nadgrajeno spletno stranjo bo Posavje postalo prepoznavna turistična destinacija s svojimi posebnostmi in s kakovostno turistično ponudbo v vseh letnih časih tako v Sloveniji kot tujini.

Image title

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si