Proste kadrovske štipendije delodajalcev za šolsko/študijsko leto 2017/2018

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) objavlja

PROSTE KADROVSKE ŠTIPENDIJE DELODAJALCEV  V OKVIRU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME POSAVSKE REGIJE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

delodajalec

smer izobraževanja

število štipendij

Zdravstveni dom Brežice

Černelčeva cesta 8, Brežice

07 48 91 449 (Mirjana Obranić)

mirjana.obranic@zd-brezice.si 

 • logoped – 1 štipendija
 • magister farmacije – 1 štipendija

 

2

 

I.H.S. d.o.o.

Cesta 4. julija 84 d, 8270 Krško

03 898 62 62 (Nataša Prostor)

natasa@trgotur.si

 • oblikovalec kovin – 2 štipendiji
 • elektrotehnik – 1 štipendija
 • strojni tehnik – 1 štipendija
 • dipl. inž. strojništva – 2 štipendiji
 • dipl. inž. elektrotehnike – 1 štipendija
 • mag. inž. strojništva – 2 štipendiji
 • mag. inž. elektrotehnike – 1 štipendija

 

 

 

10

 

Savaprojekt d.d.

CKŽ 59, 8270 Krško

07 49 14 200 (Snežana Micić)

savaprojekt@savaprojekt.si

 • mag. inž. arhitekture – 1 štipendija
 • mag. inž. strojništva – 1 štipendija
 • mag. inž. gradbeništva – 1 štipendija
 • mag. inž. gradbeništva, nizke gradnje – 1 štipendija

 

 

4

NUMIP d.o.o. Podružnica Krško

CKŽ 135 e, 8270 Krško

07 49 12 424 (Zlatka Hvala)

zlatka.hvala@numip.eu

 • dipl. inž. strojništva (UN) – 1 štipendija

 

1

RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o.

Njivice 7, 1433 Radeče

03 56 80 313 (Tadeja Rus)

tadeja.rus@radecepapir.si

 • strojni tehnik – 1 štipendija
 • kemijski tehnik – 1 štipendija
 • papirni tehnik – 1 štipendija
 • elektrotehnik – 1 štipendija

 

4

MUFLON d.o.o.

Titova 99, 1433 Radeče

03 56 80 313 (Vida Kišek)

vida.kisek@muflon.si

 • strojni tehnik – 1 štipendija
 • elektrotehnik – 1 štipendija
 • kemijski tehnik – 1 štipendija

 

3

 

in vabi

dijake in študente na dodiplomski in podiplomski stopnji študija ter udeležence izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo doma ali v tujini, niso zaposleni in izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o štipendiranju, da se najkasneje do 30.11.2017 prijavijo delodajalcem na objavljene potrebe po kadrovskih štipendijah.

 

Vsa dodatna pojasnila sporočite na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Danica Kramžar, tel. 07 488 10 44, e-mail: danica.kramzar@rra-posavje.si .