Regijska garancijska shema Posavje

Prvi javni poziv za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, je Regionalna razvojna agencija Posavje 22.12.2014 objavila

 

1. javni poziv za vključitev 10  udeležencev v instrument

Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče


Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Rdeče«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018.

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a)    imajo stalno bivališče v Občini Radeče,

b)    so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,

c)    prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in

d)    prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

 

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

 

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili januarja 2015. 


Predstavitev javnega poziva bo potekala v Domu kulture v Radečah,

v petek, 09. 01. 2015, ob 10. uri.


Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.si. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si; Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.

 

Prijavni obrazci in javni poziv so na voljo tukaj (*.pdf) ali tukaj (*.doc).