Podjetno v svet podjetništva 2014


Image title


Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Poslanstvo projekta Podjetno v svet podjetništva je spodbujanje podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter odpiranje novih delovnih mest za mlade. V okviru projekta se udeležencem, izbranim na javnih razpisih, zagotovijo strokovna pomoč ter podjetniška usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje v delujoče podjetje.

 

4-mesečno podjetniško usposabljanje mladih

V sklopu projekta je v vsaki Regionalni razvojni agenciji izbranih deset udeležencev, ki v štirimesečnem obdobju pod vodstvom mentorjev razvijajo svojo poslovno idejo, pripravljajo poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljajo za podjetniško kariero. Udeleženci so v času usposabljanja zaposleni pri Regionalni razvojni agenciji Posavje in jim za to obdobje pripada plača v višini minimalne plače ter vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Cilj je, da vsak udeleženec v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu. Skupaj bo do konca leta 2014 vključenih 360 mladih iz vse Slovenije.

 

Financiranje projekta

Operacija Podjetno v svet podjetništva sodi v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojno prioriteto Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostno usmeritev Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost. Projekt se izvaja na območju vse Slovenije, financirata pa jo Evropski socialni sklad (85 %) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (15 %).

 

Dobrodošli tudi na naši Facebook strani!

 

Kontaktni osebi:

Nataša Šerbec, notranja mentorica za Posavje

natasa.serbec@rra-posavje.si

07 488 10 46

Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta za Posavje

natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

07 488 10 51