RAZPIS VOLITEV V ORGANE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE - 19.10.2015

Na podlagi novega Pravilnika o volitvah v organe Lokalne akcijske skupine Posavje 2014-2020, ki ga je dne 12. 10. 2015 na svoji prvi izredni seji potrdil Upravni odbor LAS Posavje 2007-2013 objavljamo nov Razpis volitev v organe LAS Posavje.

Razpis volitev določa:

I. Pogoje za vložitev kandidature

II. Postopek vložitve kandidature

III. Splošna določila za vložitev kandidature

IV. Časovni rok za vložitev kandidature

V. Sestavo volilne komisije

VI. Izvedbo volitev

Rok za vložitev kandidatur: 15.10.2015 do 14. ure, na način, ki je določen v razpisu volitev, ki ga najdete tukaj.

Seznam članov na dan 16.10.2015

Obrazci za vložitev kandidature:

KANDIDATURA ZA PREDSEDNIKA LAS POSAVJE

KANDIDATURA ZA PODPREDSEDNIKA LAS POSAVJE

KANDIDATURA ZA UPRAVNI ODBOR LAS POSAVJE

KANDIDATURA ZA NADZORNI ODBOR LAS POSAVJE