Razpisi & novice

Odprte so prijave za mednarodno nagrado za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu Jakob 2024Meta Repovž prejela Priznanje za življenjsko delo v gostinstvuProsta delovna mestaJavni razpis »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«Javni posvet Evropske komisije za zmanjšanje zahtev po poročanju"Shranite datum" za IPE INFO DAN 2023Javno povabilo za izbor programov javnih del za 2024RRA Posavje z e-Gradovi Posavja navdušila na mednarodni konferenci v IndonezijiINFORMACIJE O ZANIMIVIH JAVNIH RAZPISIH S PODROČJA TURIZMAJavni razpis BIZI likvidnost poplave in BIZI likvidnost energijaDodeljevanje neposrednih nepovratnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter za shranjevanje električne energije in toploteSID banka in gospodarsko ministrstvo vzpostavila nov posojilni sklad v višini 100 milijonov evrovSlovenski podjetniški sklad razpisuje 30 milijonov evrov kreditov za odpravo škode v poplavahINFORMACIJE O ZANIMIVIH JAVNIH RAZPISIH S PODROČJA TURIZMANajvečji mednarodni dogodek - SEEmeet 2023: b2b, predavanja, okrogle mize in mreženjeSedem veličastnih se predstavi - študijska tura za novinarje, 25. oktober ob 12.00IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ ZA TURISTIČNE PONUDNIKE S PODROČJA RAZVOJA IN PROMOCIJE TRAJNOSTNIH IN DIGITALNIH VSEBIN V PROJEKTU »POSAVJE POLNO PRILOŽNOSTI – 3P 2023«Ne spreglejte! Vabljeni k oddaji predlogov za naziv Ambasador slovenskega turizma 2023 do 10. oktobraJavni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 2023Vabljeni k oddaji jesenske in zimske turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 2023VABILO na delavnico/predstavitevIzobraževanje za turistične ponudnike v Brežicah: Turizem brez plastike za enkratno uporabo in kako omejiti količino zavržene hranePot do digitalizacije gospodarstva in lokalnih skupnosti - delavnica Javne agencije SPIRIT SlovenijaIzobraževanje za turistične ponudnike v Kostanjevici na Krki: Zelena doživetja in zelene investicijeJavna razprava za pripravo predloga sprememb ZSRRVabilo na konferenco - Priložnosti in izzivi podjetij ter lokalnih skupnosti v zelenem prehodu in pri cenovnih pretresih na energetskih trgihJAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024Spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24BREZPLAČNE delavnice z mlade novinarje in tiste, ki si to želijo postatiZa predplačilo gospodarske škode v poplavah nujna vloga do 1. septembraNepovratne finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekteJavni poziv za oddajo turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 2023Izvedena delavnica za pripravo Strategije Ribiški LAS Posavje 2021-2027Glasujte za projekt e-gradovi PosavjaDodaten rok za oddajo ocene škode v gospodarstvu po poplavah, za predplačila še vedno 1. septemberSlovenska turistična organizacija je objavila nove prijavnice za poslovne jesenske dogodke 2023Vabilo na delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja Ribiškega LAS Posavje 2021-2027Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroškeJavni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023)Podaljšanje roka za oddajo vlog JR Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni n krožni transformaciji poslovanja v letih 2022 - 2025JAVNI POZIV za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030Sprememba Javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022 - 2025«Ukrepi v pomoč gospodarstvu po poplavahVabilo na mednarodno poslovno srečanja MEET4BUSINESS - AGRA 2023Brezplačni seminar – Nujna naročila za odpravo posledic poplavNov javni poziv Eko sklada za večstanovanjske stavbePričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi julijskih neurijJavni razpis za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za NVO 2023-2027Javni poziv 109SUB-PPŠ23 Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjevSpoznajmo 12 projektov letošnjega natečaja EU projekt, moj projektSpremenjen javni razpis za športno infrastrukturoZa investicije v turistično infrastrukturo dodatnih 5,5 milijona evrovSPLETNI WEBINAR - VARNEJE V GORE ZA STROKOVNE DELAVCE V TURIZMUVZPOSTAVLJEN RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027Nove finančne spodbude v višini 1,8 milijona evrov za mikro podjetja v lesarstvuJavni razpis za dodelitev Zoisovih štipendijJavni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027Za gospodarstvo, turizem in šport letos na voljo še dodatnih 34,3 milijona evrov razvojnih spodbudSAVE THE DATE - Mednarodni dogodek SEEMEET 2023Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023JAVNI POZIV ZA VSTOP V RIBIŠKI LAS POSAVJE 2021-2027Javno povabilo za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2023 v Münchnu (4. - 6. oktober 2023) Javni razpis Za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjihNatečaj za mlade kreativce Young Drummers letos na temo kulturnega turizmaJavni razpis za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme PosavjeSpletna platforma TERANov razpis za mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjihFinančne spodbude za podjetja - slovenska in evropska sredstvaNajava javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturoPoziv za vključitev ponudnikov v zeleno doživetje v destinaciji Čatež in PosavjeNovih 30 milijonov evrov mikrokreditov namenjenih mikro in malim podjetjemJavni razpis za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/20241,5 milijona evrov za razvoj projektov zadružništva in socialne ekonomije v 2023 in 2024Začenja se tekmovanje REGIOSTARS 2023Napovedani razpisi iz perspektive 2021-2027Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2023Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2023/2024 (JP MLADI 2023/2024)Razpisanih 66 mio evrov garancij preko Slovenskega podjetniškega sklada za zavarovanje bančnih kreditovObjava dveh Javnih razpisov za predložitev vlog za standardne projekteObjavljen je javni poziv za oddajo turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 2023Slovenski podjetniški sklad podaljšuje rok za oddajo vlog za še razpoložljive vavčerjeVlada je sprejela izhodišča za pripravo prilagoditve Načrta za okrevanje in odpornostVabilo k oddaji vlog za sofinanciranje projektov v okviru programa Ustvarjalna Evropa (2023 in 2024)Vabilo na delavnice za pripravo SLR LAS Posavje 2021-2027RRA Posavje uspešno zaključila projekt INNO INDUSTRYJavni razpis za izbor izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji za leto 2023Strokovna izobraževanja v sodelovanju z Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana15. 3. 2023 - Viza za študij ali izmenjavo v ZDACOVID MIKROKREDITI 2023Nove subvencije za zaposlitevObjavljen je javni poziv za oddajo turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 2023VZPOSTAVLJEN LAS POSAVJE 2021-2027 ZA ČRPANJE EU SREDSTEV IZ KMETIJSKEGA IN REGIONALNEGA SKLADALesno predelovalna industrija ponuja številne karierne priložnostiMinistrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo Načrt razvojnih spodbud 2023Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine in kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v letih 2023 in 2024Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024Pomoč gospodarstvu v 2023 za omilitev posledic energetske krize - predvidoma od 21. februarja 2023Štipendije za deficitarne poklice v gostinstvu in turizmuJavni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2023 ̶ 2024 – KOCLES 4.0. JAVNI POZIV ZA VSTOP V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO V REGIJI POSAVJE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021-2027Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijahJavni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugihVlada sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu za 2023 v višini 1,2 milijarde evrovNajava razpisa - Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugihSEEMEET 2022 – PRIJAVE NA MEDNARODNI DOGODEK POSLOVNEGA MREŽENJA SO ODPRTESeja Razvojnega sveta regije PosavjeRazpis za inovativne projekte v mestih v vrednosti 50 milijonov evrovSlovenski podjetniški sklad z novimi krizno likvidnostnimi krediti69 milijonov evrov za investicije v nastanitvene turistične kapacitete za dvig dodane vrednosti turizmaJavni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2022/2023Objavljen je Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2022/2023Izobraževanje "Moč regenerativnega turizma za razvoj zelenega Posavja"Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025Ugodni krediti SRRS za MSP in velika podjetja na področju snovne in energetske učinkovitostiavni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2022Trenutno odprti razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijoAktualne in načrtovane finančne spodbude Ministrstva za infrastrukturoSporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za letošnje leto dodatno zvišalo načrtovana vlaganja v razvojne projekte slovenskih podjetij in podpornega okolja. Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavbNepovratna sredstva pravnim osebam za električna vozila4. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 - Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvuJavni razpis za sofinanciranje projektov gospodarskih javnih služb ter razvoja družbene infrastrukture; C – Komunalna podjetja in javne ustanoveSlovenski podjetniški sklad je ponovno objavil Javni poziv Vavčer za digitalni marketingVlada RS sprejela novo sedemletno Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028Vabilo na spletni dogodek LEADER ZA MLADE, 10. maj 2022 -10hNa voljo 11,55 milijonov EUR COVID garancij za najemanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mereSlovenski podjetniški sklad objavil JR - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereJavni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2021/2022 (JP MLADI 2021/2022)Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjihJavni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19Osnutek slovenske strategije trajnostne pametne specializacije S5, marec 2022Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družboJavni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmuJavni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki SlovenijiJavni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)Javni razpisi za pred financiranje projektov v kmetijstvu, gospodarstvu in NVOTrije razpisi za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželjaP2 2022 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijJavni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjihP4I 2022 - Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjihJavni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijahJavni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastruktureJavni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijahSK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURJavni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOOJavni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnostiPodajte svoje mnenje na čezmejni Interreg program Slovenija - HrvaškaITM 2022- Vabilo k udeležbi v izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanjaJavni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023REVAV-8-Vavčer za digitalni marketing12. Dnevi podjetniških priložnostiJavni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornostJavni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II) - Načrt za okrevanje in odpornostOsnutek Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje 2022 – 2027, osnutek Načrta upravljanja voda za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2022 – 2027 ter osnutek dopolnitve Programa ukrepovDrugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornostiZa krepitev odpornosti slovenskega turizma je na voljo novih 48,8 milijonov evrovKrediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvoP7 2021 - Mikrokreditijavni poziv-nepovratnih sredstev za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjevJavni razpis za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja - NOV RAZPISProgramski dokumenti 2021-2027Hibridni študijski obisk Portugalske v okviru projekta INNO INDUSTRYPrenovljena komunikacijska orodja GREEN&SAFE. Komunicirajmo poenoteno.Predvidoma decembra objavljena dva okoljska razpisa iz načrta za okrevanje in odpornostINFORMACIJE O ZANIMIVIH JAVNIH RAZPISIH S PODROČJA TURIZMATuristična destinacija Sevnica – iz srebrne v zlatoRRA Posavje uspešno nadaljuje s projektom INNO INDUSTRYZa VZHODNO kohezijsko regijo dodatno na voljo še 1 mio EUR mikrokreditov iz Sklada skladov SID bankeVavčer za pridobitev certifikatovPovabilo za identifikacijo investicij, investicijskih projektov in potreb v lesnopredelovalni panogiMed prejemniki priznanj “Moja dežela – lepa in gostoljubna 2021” tudi tudi nagrajenci iz PosavjaVabilo na spletno konferenco Razvojni pogled Posavja 2021 – 2027Dva nova javna poziva za vavčerje iz sredstev REACT EUPredstavitve današnje spletne razvojne konference RAZVOJNI POGLEDI POSAVJA 2021 - 2027Tehnične težave na stacionarnih telefonskih številkahStrokovni posvet: »Slovenski turizem po soočenju s pandemijo covid-19«Predstavitev Načrta za okrevanje in odpornostDopolnitev RRP 2021 - 2027 s projektnimi predlogiPrijazno vabljeni na spletni dogodek e-Gradov PosavjaObjavljen je Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2021/2022Javni razpis štipendij za študij v tujini na področju kulture za šolsko/študijsko leto 2021/2022Javni poziv za "Vavčer za digitalni marketing" e-Gradovi Posavja predstavljeni kot primer odlične inovacije turizma 4.0Predstavitev podjetniški razpisov Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obmejno problemsko območjeOBJAVA 4. javnega poziva LAS Posavje - sklad ESRRS kadrovskim štipendiranjem do perspektivnih kadrov v regijiJavni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022Predstavitev operacije e-Gradovi Posavja in novih turističnih produktov v oddaji Naš vsakdanjikJavni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 30 Mb/s na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letihInformacije glede možnosti sofinanciranja projektov, ki se nanašajo na enakost, vključevanje in udeležbo Romov, iz sredstev EUOtvoritev Digitalne grajske sobane veličastnih sedem gradov PosavjaNaj vas navduši Digitalna grajska sobana veličastnih sedem gradov PosavjaŠtudijski obisk podjetja Senseair (Švedska) v okviru projekta INNO INDUSTRYRAZPIS ZA SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSPProste kadrovske štipendije delodajalcev za šolsko/študijsko leto 2021/2022 v okviru Posavske štipendijske sheme27. kolesarska dirka "Po Sloveniji"Javni razpis za opravljanje nalog kontaktne točke programa »Državljani, enakost, pravice in vrednote« v Sloveniji za obdobje 2021–2027Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023Z evropskimi sredstvi do 1200 novih mest v domovih za starejše v prihodnjih dveh letihTečaji in izpiti za turistične vodnikeVabilo k sodelovanju v raziskavi o energiji, zdraviliščih in energetskem turizmuRRA Posavje razvija novo edinstveno turistično doživetje, ki združuje digitalizacijo in kulturno dediščinoSprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme PosavjaObjavljen je nov Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v SlovenijiObjavljen je Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virovJavni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022Slovenski regionalni dnevi 2021Načrt za okrevanje in odpornost posredovan Evropski komisijiJavni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturiJavni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 letP7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2Virtualno srečanje B2B @ EUSAIR FORUM 2021Kmalu bodo na voljo sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenihVprašalnik za opredelitev vsebin programa Slovenija – Hrvaška v novem programskem obdobju 2021 - 2027P1 plus 2021 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereJavni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021Javni poziv za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za š.l. 2021/2022Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnikeZ registracijo do nalepke in komunikacijskih orodij odgovornih potovalnih standardov Green&Safe;Javni poziv za oddajo turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 2021Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)Načrt za okrevanje in krepitev odpornostiIzobraževanja za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu za regijo PosavjeJavni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »PMIS«Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 2021– Spodbude za zagon inovativnih podjetijRazpis za najboljše prakse povezovanja kmetijstva in turizma 2021Projekt INNO INDUSTRY na portalu www.enter-network.euVAVČERJI Slovenskega podjetniškega sklada – enostavne spodbude malih vrednosti za MSPJavni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 - 2024Podaljšanje izvajanja projekta INNO INDUSTRYNepovratna sredstva za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.Razvojne spodbude v letu 2021Evropska sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19, drugi pozivP7-2 2020 - COVID MIKROKREDITI 2020,2021RRP regije Posavje 2021-2027 - 2. osnutekŽelimo vam lepe praznike in srečno 2021!Povabilo k predstavitvi mednarodnemu kupcu - razvijalec in izdelovalec linij za proizvodnjo razteznih folij išče nove dobavitelje za različne proizvodePovabilo k predstavitvi mednarodnemu kupcu - proizvajalec naprav in tehnologij za ultrazvočno varjenje išče nove dobavitelje za vrsto proizvodovVabljeni k oddaji predloga za kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2021Spletni razvojni pogledi Posavja do leta 2027Raziskava povpraševanja po digitalnih profilih v slovenskih organizacijahSlovenija: Stabilnost – priložnost za rast v spreminjajočih se časihBrezplačne podjetniške spletne delavniceJavni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19SPIRIT Slovenija webinar: Digitalni pristopi za predstavitev investicijskih projektovVabilo k sodelovanju pri oblikovanju podpornih ukrepovJavni razpis za izbor direktorja RRA PosavjeWebinar: Identifikacija, predstavitev in izpeljava investicijskega projektaJavni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študijP7-2 2020 - COVID MIKROKREDITI 2020, 2021Brezplačni dogodek SEEMEET LECTURES 2020 - 21. oktober 2020Javni razpis - »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«Evropska sredstva za mobilne nastanitvene enoteJavni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode - B1Znak kakovosti za leto 2021 »Lokalna gastronomija v hotelih«Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19Javni razpis štipendij za študij v tujini na področju kulture za š.l. 2020/2021Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2020/2021Proste kadrovske štipendije delodajalcev za š.l. 2020/2021Pospeševanje naložb v trajnostno energijo na lokalni ravni: Evropski instrument za podporo mest (EUCF)SEEMEET 2020 bo potekal v digitalni oblikiJavni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v SlovenijiMednarodna konferenca o prenosu tehnologij 8.-9. oktober 2020Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov na bližnjih trgihJavni razpis P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSPSvetovanje o likvidnostnih posojilih Slovenskega regionalnega sklada za MSP-jeNabor projektov v luči programiranja in priprave programskega dela RRP 2021-2027Ugodni viri financiranja za mikro, mala in srednja podjetja na problemskih in obmejnih problemskih območjihP7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVOJavni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)Javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturiOdziv regije Posavje na predlog o imenovanju Zasavsko-posavske pokrajine v Trboveljsko pokrajinoRegionalna razvojna agencija Posavje uspešno pridobila sredstva za razvoj in promocijo vodilne destinacije Čatež in PosavjeJavni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturiP4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0.Ukrepi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstevSlovenski podjetniški sklad objavlja »Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme«Javni razpis za ugodne kredite z garancijami GSPJavni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledicDelavnica v okviru projekta INNO INDUSTRY programa INTERREG EUROPE - 17. 6. 2020SEEMEET Slovenia 2020 - Edinstvena priložnost za iskanje poslovnih partnerstevUdeleženke ABC podjetništva lahko dobijo 3.000 EUR spodbude Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijoODPRTI JAVNI POZIVI LAS POSAVJE – do 18. junija 2020Uspešen zaključek projekta Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2020Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19 – sprememba obstoječega Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostniJavni razpis za sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2020 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007PREGLED UKREPOV ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE ZA PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO PO POSAMEZNIH PODROČJIHSprememba razpisa P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiSprememba razpisnega roka po Javnem razpisu za posojila na problemskih in obmejnih območjih - BP3Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2020Objava javnih pozivov LAS PosavjeJavni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnikeNova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila delodajalcemPreglednica ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov delodajalcevIzredni razpis Srednjeevropske pobude COVID-19: 600.000 EUR za projekte na področju zdravstva, izobraževanja in MSPEnotna informacijska točka ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusaPomoč SID banke za mala, srednja in velika podjetjaObjavljen javni razpis za sofinanciranje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020RRA Posavje sodelovala na srečanju partnerjev ter prvem študijskem obisku projekta INNO INDUSTRYJavni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2020/2021P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021P7 2020 - MikrokreditiSK 75 2020 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURJavni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030P7 2020 - MikrokreditiJavni razpis za izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020Ugodna posojila za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstviUgodna posojila za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstviP7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiStrateška izhodišča razvoja Kohezijske regije Vzhodna SlovenijaJavni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020Predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitostiPodpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti Osnutek Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027 - strateški delJAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V INSTRUMENT PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT 2020-1 - Podaljšan rok prijave za območje občine RadečeNapoved razpisa - Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitostiVAV 13 - Vavčer za prenos lastništvaJavni poziv delodajalcem z območja regije Posavje za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za š.l. 2020/2021 v okviru RŠSPredstavitev javnega poziva PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT 2020JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V INSTRUMENT PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT 2020-1Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2020 do vključno 2024, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiP4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSPSpodbude za digitalno transformacijo MSPJavni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021VAV 12 - Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetjaRazvojna konferenca Razvojni pogled Posavja do leta 2027, 22.10.2019Okrogla miza Pogledi Posavja v predlogu nove pokrajinske zakonodajeJavni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom - B1 2019Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022Kolesarska infrastruktura: SubvencijaVabilo na dogodek Finančni in človeški viri za prihodnost vašega podjetjaJavni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2019/2020RRA Posavje kot vodilni partner projekta INNO INDUSTRY organizirala dvodnevni uvodni sestanek partnerjev iz 10 EU državJavni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2019/20Javni razpis za štipendije za študij v tujini za specializirane poklice v kulturi za š.l. 2019/2080. redna seja Sveta regije PosavjeSK75 2019 -Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURJavni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022)SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorjiJAVNI RAZPIS ZA PODPORNO OKOLJE ZA RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2019-2023Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2019/2020Vabilo na individualna B2B srečanja med slovenskimi in tujimi podjetji - SEE MEET Slovenia 2019, 16. in 17. oktober 2019, MariborSpodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiMikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiJavni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022«Zbiranje interesa za predstavitev in srečanje z nabavniki nemških podjetij na »54. BME kongresno-sejemski prireditvi«, 13. - 15. november 2019, Berlin, NemčijaZbiranje interesa za predstavitev in srečanje z nabavniki nemških podjetij na »54. BME kongresno-sejemski prireditvi«, 13. - 15. november 2019, Berlin, NemčijaPriprava Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2021-2027Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP 3Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«Evropska sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgihVavčer za STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacijeSpremembe drugega povabila Razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regijeSLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD OBJAVLJA NOVO KVOTO ZA MIKROKREDITE V SKUPNI VIŠINI 12 MIO EURSlovenski podjetniški sklad objavlja tri nove vavčerje za DIGITALIZACIJOJavni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah v okviru RŠS za leto 2019/20Proste kadrovske štipendije delodajalcev v okviru RŠS za š.l. 2019/20Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereSlovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij Objava javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujiniVavčer za udeležbo v gospodarskih deligacijah v tujinoVavčer za udeležbe na mednarodnih forumihVavčer za tržne raziskave tujih trgovRazpis za inovacije GZS OZ Posavje, Krško za leto 2019 Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk Javni razpis EUROSTARS 2019Javni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z garancijami Garancijske sheme PosavjeVabilo na razvojne delavnice integralnih turističnih produktovJavni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2019 - podaljšanJavni poziv 65SUB-LSKI18 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki SlovenijiMikrokrediti 2019Razpis MGRT: Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2019Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah v okviru RŠS Posavje za š.l. 2019/2020Javni razpis ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETIH 2019-2022Javni razpis za izbor direktorja RRA Posavje Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 20196. srečanje kreatorjev turističnih zgodb PosavjaPosavje, polno priložnosti in polno energijeNadaljujemo s srečanji vseh ključnih kreatorjev turističnih zgodb PosavjaJavni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2018/2019Soustvarjanje posavskih turističnih zgodb v RadečahLIFE informativni dan 2019Skupaj gradimo destinacijo Čatež in Posavje3. srečanje ključnih kreatorjev turističnih zgodb PosavjaVtisi iz drugega srečanja ključnih partnerjev turističnih zgodb PosavjaSEEmeet Slovenia 2018 - PODALJŠAN ROK PRIJAVEJavni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018Vabilo na drugo srečanje vseh ključnih kreatorjev turističnih zgodb PosavjaSrečanje vseh ključnih kreatorjev turističnih zgodb PosavjaJavni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2018/2019 JR Mentorske sheme za socialna podjetjaJavni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018Najava Javnega razpisa Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«Začetek priprave Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027Vabilo na predstavitev Javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območjuJavni razpis Turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih v letih 2018 in 2019 - Vabilo na predstavitev javnega razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmeJavni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019Javni poziv 63SUB-EVPO18 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozilaSpodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodovJavno povabilo za nabor in izbor tržno zanimivih investicijskih projektov za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2018 v Münchnu FINANČNE PRILOŽNOSTI ZA PODJETJA V PROBLEMSKEM OBMOČJUPoziv Sejalec 2018Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenihJavno povabilo Usposabljamo lokalnoJAVNI RAZPIS SRRS ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILAMednarodna LIFE konferenca za mreženje „LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo“PREDSTAVITVE 2. JAVNIH POZIVOV LAS POSAVJE ESRR IN ESPRMikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiNapoved razpisov v okviru Cilja Naložbe za rast in delovna mesta (februar 2018) Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v SlovenijiJavni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019«Najava javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISAJavni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018)SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE 79,2 MIO EUR GARANCIJ ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MEREVabilo podjetjem za vpis v bazo tehnološko razvojnih in inovativnih izdelkov, storitev in rešitev za vključevanje v mednarodne dobaviteljske verigeProste kadrovske štipendije delodajalcev v okviru regijske štipendijske sheme posavske regije za š.l. 2018/2019Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019«Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 - SPOT REGIJE 2018-2022 - za 3 regijeJavni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019Javni razpis za sofinanciranje Gradnje Odprtih Širokopasovnih Omrežij naslednje generacije GOŠO 3 – tudi za PosavjePodaljšan rok javnega poziva PSVP za občino Radeče 2018SPOZNAJTE PRILOŽNOSTI ČRPANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA PODJETJAJavni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za š.l. 2018/2019 v okviru RŠS PosavjeBLIŽA SE ROK ZA ODDAJO PRIJAV BREZPOSELNIH NA OBMOČJU RADEČSEMINAR O MOŽNOSTIH PRIDOBIVANJA (NE)POVRATNIH SREDSTVEVPovabilo gospodarskim družbam s področja turizmaPredstavitev javnega poziva "PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA ZA OBČINO RADEČE 2018"Javni razpis P7R 2017 - mikrokrediti na problemskih območjih v RSJavni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki SlovenijiJavni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb"PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA, RADEČE 2018"Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v okviru enotne RŠS za Posavsko statistično regijo v š.l. 2018/2019Javni poziv 53SUB-EVPOL17 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018«Podaljšanje razpisa za ugodna posojila na problemskih območjihJavni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z garancijami Garancijske sheme PosavjeMednarodna konferenca o kolesarskem potencialu porečja reke SaveLIFE informativni danPOVABILO RAZVOJNIM SVETOM REGIJ ZA DOPOLNITEV DOGOVORA ZA RAZVOJ REGIJE – DRUGO POVABILODRUGO POVABILO RSRObjavljen je javni razpis za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacijeJavni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«Tretji razpis transnacionalnega programa Interreg CENTRAL EUROPE odprt do 25. januarja 2018JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN V GRADNJO NOVIH SKORAJ NIČ-ENERGIJSKIH STAVB SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENAJavni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetijNadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostihVabilo na predstavitev javnega razpisa za kadrovske štipendije za š.l. 2017/2018Javni razpis za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019Proste kadrovske štipendije delodajalcev za šolsko/študijsko leto 2017/2018Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2017/2018Javni razpis štipendij za študij v tujini za š.l. 2017/2018Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za š.l. 2017/2018Vabilo na posvet v obliki interaktivne delavnice Dobre prakse krožnega gospodarstva v Posavski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v SlovenijiŠe je čas za prijavo na SEE MEET SLOVENIA 2017 Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUDJavni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v š.l. 2017/2018 v okviru RŠSBodite del prvega turističnega hackathona, prijavite se še danes!Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2017/2018 Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela.Javni razpis za pospeševanje razvoja PODJETNIŠTVO v Občini Brežice za leto 2017Javni razpis za malo gospodarstvo v občini Krško za leto 2017 Sofinanciranje inovativnih programov in prireditev na tržnici Videm za leto 2017 Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstvaJavni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstvaSEE MEET SLOVENIA 2017 Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS v Posavski regijiJavni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Posavski regijiJavni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem 2016/2017Zemljevid regij in občinJavni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017 Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017« Javni razpis za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018Objavljen javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarnJavni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 2018Slovenski podjetniški sklad za prebojna podjetja v letu 2017 namenja 1 mio EUR semenskega kapitalaNapoved - »Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn«. Druga delavnica na temo Izpolnjevanje vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017 Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017Delavnica na temo Izpolnjevanje vlog za prijavo operacij v okviru prvih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017 Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program EUROSTARSVabljeni na brezplačno LIFE delavnico za podjetjaVabilo na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS)Objava javnega razpisa za problemska območja in javnega razpisa za podjetniške projekte in projekte s področja lesarstvaObjava javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR na območju LAS Posavje v letu 2017Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/2018Javni poziv delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2017/2018Objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne pokliceVabljeni na predstavitev podjetniških idej udeležencev PVSP RTH 2017Mikrokrediti na problemskih območjihMikrokrediti za problemska območja v Republiki Sloveniji Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ«Natečaj za mednarodno arhitekturno nagrado »Constructive Alps«Večje prireditve v Posavju v letu 2017Javni poziv za zunanje neodvisne člane ocenjevalne komisije LAS PosavjeSREČANJE UDELEŽENCEV PROGRAMA PVSPJAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDISTIH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2017Javni razpis "Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam"Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2017Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče 2017Vabilo na predstavitev javnega razpisa za pred-financiranje projektovJavni razpis za ugodne kredite za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme PosavjaJavni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«8 mio € za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2016JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI – PFA 2016 Javni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije"JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/20174 koraki do samostojnosti v dveh vikendih Finale Turnirja socialnih inovacij Evropske investicijske bankeObjavljen terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželjaEvropska sredstva za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariereEvropska sredstva za vsebinsko podporo MSP v začetnih fazah življenjskega ciklaVabilo na srečanje o možnostih pridobivanja (ne)povratnih sredstevVABLJENI NA MEDNARODNO KONFERENCO Poročilo o prostorskem razvoju SlovenijeEvropska sredstva za javni razpis »Popestrimo šolo 2016–2021«Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrovJavni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občinJavni razpis - po kreativni poti do znanja 2016/2017 (215. javni razpis)Vabilo na javno predstavitev - Strateška razvojno inovacijska partnerstva - 26. 8.Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017Spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrihVabilo na poslovno konferenco ob obisku kitajske gospodarske delegacije iz NingboSubvencija 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih od 30. do 49. leta, ki so v evidenci brezposelnih prijavljeni od 6 do 12 mesecevJavni razpis za »sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016«Novi javni poziv Eko sklada etažnim lastnikom ponuja višje spodbude za obsežne in bolj kakovostne prenove večstanovanjskih stavbJavni razpis "Spodbude MSP za lesarstvoJavni razpis - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjoVabilo na predstavitev razpisa "Spodbude za MSP v lesarstvu"Objavljen javni razpis Spodbude za MSP v lesarstvuPregled razpisov za podjetništvo in konkurenčnostAktualni razpisi s področja socialnega podjetništvaEvropska sredstva za zagon podjetij v problemskih območjih Najava razpisa Spodbude za MSP v lesarstvuStrateška razvojno inovacijska partnerstva (SRIP) - najava javnega razpisaKompetenčni centri za razvoj kadrov 2017-2018Evropska sredstva za mala in srednja podjetja v lesarstvuSlovenski podjetniški sklad po novem podpira tudi rast podjetij na področju rabe lesaSpremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo 4. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.Predstavitev 3. javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016Predstavitev JR za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018) Rezultati 2. Javnega razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016Rezultati 2. Javnega razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016 Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2B 2016Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014 -2020 v letu 2016Po novem tudi mikrokrediti za podjetja s socialno vsebinoP2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016SPIRIT Slovenija zbira predloge podjetij za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereKrediti SID banke iz Posojilnega sklada za MSPSprememba drugega javnega poziva za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino RadečeAktualni razpisi SRRS in RRA Posavje Vabljeni na 6.strokovno delavnicoJavni poziv za vključitev 11 udeležencev v instrument PVSP za občino Radeče 2016Slovenski podjetniški sklad skupno razpisuje 2,5 milijonov evrov semenskega kapitala v obliki konvertibilnih posojil in direktnih kapitalskih vložkovVabilo na predstavitev aktualnih razpisov SRRS in RRA Posavje za področje gospodarstvaVčeraj je potekala predstavitev aktualnih vsebin na področju socialnega podjetništvaAktualni razpisi MKGPAktualni razpisi in razpisi v pripravi MGRTPredstavitev aktualnih vsebin na področju socialnega podjetništvaObjava spremembe javnega razpisa za garancije in kredite RGS PosavjeVabilo na informativno delavnico o javnem razpisu mikrokreditov za socialna podjetjaPredstavitev Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016P1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereKrediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016Vabilo na nacionalno konferencoPredstavitveni film zmagovalca Naj ideja socialnega podjetja v PosavjuObjavljen prvi javni razpis v okviru Strategije pametne Specializacije, ki združuje podporo vse od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trgaVabilo na predstavitev javnega poziva PVSP za občino Radeče 2016Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument PVSP za občino Radeče 2016Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko/študijsko leto 2015/2016Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko leto 2015/2016Analiza stanja z vidika vključitve ciljnih skupin in prepoznavanja dejavnostih upravičenih za socialno podjetništvo v regiji PosavjeJavni razpis za garancije in kredite RGS PosavjePoziv za izbor "Naj ideje socialnega podjetja"USTANOVLJENA LAS POSAVJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020PREKLIC RAZPISA VOLITEV V ORGANE LAS POSAVJE za 12.10.2015SKLIC USTANOVNE SKUPŠČINE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE - 19.10.2015RAZPIS VOLITEV V ORGANE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE - 19.10.2015PREKLIC USTAVNOVNE SKUPŠČINE LAS POSAVJE za 12.10.2015RAZPIS VOLITEV V ORGANE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJEUSTANOVNA SKUPŠČINA LAS POSAVJE 2014-2020VABILO NA DELAVNICO ZA RIBIŠKI SKLAD V CLLDPodaljšan rok za poročanje o kadrovskih štipendijahVabilo na predstavitev proj. Posavska štipendijska shemaObjava javnega poziva za podelitev nagrad udeležencem 3. skupine PVSP 2014VABILO NA DELAVNICE ZA CLLDJAVNI POZIV CLLD 2014-2020 - PODALJŠAN ROK DO 12.10.2015 do 12. ureJavni razpis za pred-financiranje projektovRazvojni svet regije Posavje na 1. konstitutivni seji dne 4.6.2015 potrdil Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020Sprememba drugega javnega poziva za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino RadečeOdprti poziv - Strategija pametne specializacijeDrugi javni poziv za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za občino RadečeObjava javnega poziva za podelitev nagrad udeležencem 1. in 2. skupine PVSP 2014Posojila projektom na področju obdelave in predelave lesaSpodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo OM (P1)Sprememba Javnega razpisa sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015Razpis Interreg Central EuropeJavni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2015/2016Sprememba prvega javnega poziva za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino RadečeJavni razpis za izbor direktorja RRA PosavjePrvi javni poziv za vključitev udeležencev v instrument Podjetno v svet podjetništva za Občino RadečeJavni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015Informativni javni poziv kandidatom za štipendije s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini za šolsko/študijsko leto 2014/2015Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Posavske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2014/2015Javni poziv za nagrade 1. skupine PVSP 2014 PREKLICANNagrade za udeležence PVSP 2014 - 1. skupinaPoročilo o predstavitvi javnega poziva PVSP 2014Predstavitev javnega poziva PVSP 2014Javni poziv - PVSP 2014 3. skupinaNajava javnega poziva za vključitev v 3. skupino PVSP 2014Subvencija delodajalcem iz problemskih območij za zaposlitev Izvajanje Posavske štipendijske sheme v šolskem/študijskem letu 2014/2015Javni poziv - PVSP 2014 2. skupinaJavni poziv za vključitev v 2. skupino PVSP 2014 v ponedeljek 16.6.Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«"Mentorstvo za mlade"Informativni dogodek - predstavitev PŠS Ugodni krediti z garancijamiPREDSTAVITEV PŠS2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Mentorstvo za mlade" (176. JP)Predstavitev razpisa za problemska območjaObjavljen javni razpis za male projekte v okviru Programa za NVOSprejet usklajen Izvedbeni načrt regije Posavje 2013 - 2015Aktualni javni razpisi za problemsko območjeDAVČNI OLAJŠAVI ZA ZAPOSLOVANJE IN INVESTIRANJE Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2014 (166. JR)Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa "Mentorstvo za mlade" (173. JP)Razpis Erasmus+ 2014Razpis - EGP in Norveški finančni mehanizem II (2. razpisni rok)Regijska razvojna mrežaObjava prostih delovnih mestJavni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2014/2015Povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v izvedbeni načrt Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2013-2015 Javni poziv za zunanjega mentorja na operaciji Podjetno v svet podjetništva 2014VABILO NA PREDSTAVITEV PROJEKTA PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA 2014JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V OPERACIJO Podjetno v svet podjetništva 2014 za Spodnjeposavsko razvojno regijoJavni razpis za izbor direktorja RRA PosavjeRRP 2014 - 2020 - oblikovanje regijskih projektovPredstavitve podjetnikovPrispevek o delavnicah v BanatuRazpis za 65 kadrovskih štipendijRRA Posavje na obisku v RCR BanatPotrditev izvedbenega načrtaVabilo k poslovnemu sodelovanju med podjetji Bilaterarna mednarodna razvojna pomočMednarodna konferenca o kolesarskem potencialu porečja reke SaveJavni poziv - PVSP 2014 2. skupinaPredstavitev javnega poziva PVSP 2014Predstavitev javnega poziva PVSP 2014