Javni razpis za izvedbo celovitih podpornih storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja 2024–2025

Namen razpisa

Namen javnega razpisa je prispevati k izboljšanju podpornega okolja za inovativno zagonsko podjetništvo preko zagotavljanja brezplačnih podpornih storitev za inovativne potencialne podjetnike in inovativna zagonska podjetja.

Podporne storitve bodo prispevale:
 • h krepitvi inovativnega podjetniškega potenciala
 • k pospeševanju ustanavljanja novih inovativnih zagonskih podjetij
 • k povečevanju števila novoustanovljenih inovativnih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem
 • k izboljšanju razvojnega potenciala in konkurenčnosti inovativnih zagonskih podjetij in posledično k znižanju stopnje njihove umrljivosti v začetnih fazah razvoja
Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja podpornih storitev in drugih aktivnosti nacionalnega start-up konzorcija, ki se brezplačno zagotavljajo ciljnim skupinam, tj. inovativnim potencialnim podjetnikom in inovativnim zagonskim podjetjem.

Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s:

- promocijo inovativne podjetniške kulture:
 • informiranjem in promocijo
 • start-up dogodki
- izvajanjem celovitih podpornih storitev:
 • start-up programi (pred-inkubacijski, inkubacijski in horizontalni pospeševalniški)
 • start-up svetovanjem
 • start-up mentoriranjem
 • ekspertnim svetovanjem
Poleg zgoraj opredeljenih podpornih storitev in aktivnosti bo izbran nacionalni start-up konzorcij izvajal še druge aktivnosti, ki niso namenjene končnim uporabnikom, so pa nujne za zagotavljanje ustreznih in celovitih podpornih storitev.

Razpisana sredstva

1,84 mio EUR

Pogoji razpisa
 • Na javnem razpisu lahko kandidira le konzorcij, ki mora vključevati najmanj šest (6) in največ osem (8) partnerjev, od tega morajo imeti vsaj trije (3) partnerji sedež v treh (3) največjih statističnih regijah v Sloveniji (glede na število novoustanovljenih podjetij po podatkih AJPES za leto 2021), tj. v Osrednjeslovenski, Podravski in Savinjski regiji
 • Vodilni partner in vsi konzorcijski partnerji so lahko le pravne osebe javnega ali zasebnega prava, vpisane v Poslovni register Slovenije in so primerljive podporne storitve in aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, izvajali že najmanj pet (5) let pred datumom objave javnega razpisa
 • Ostali pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji
Ostale pomembne informacije
 • Konzorcij mora na operacijo razporediti enajst (11) kvot start-up svetovalcev, pri čemer mora zagotoviti, da so kvote financiranih zaposlenih med konzorcijskimi partnerji razporejene na način, da konzorcijski partnerji s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija na operacijo razporedijo 5,8 kvot, konzorcijski partnerji v kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa 5,2 kvoti
 • Vsak konzorcijski partner lahko na operacijo razporedi največ tri kvote start-up svetovalca, ki jih lahko zapolni z največ štirimi start-up svetovalci, pri čemer mora biti vsaj en start-up svetovalec pri vsakem konzorcijskem partnerju na operaciji zaposlen za polni delovni čas (40 ur na teden)
Razpisni roki in način oddaje vloge

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javni sklad republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Rok za predložitev vlog je 28. 6. 2024

Informacije za prijavitelje

NAZAJ
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE