Razvojna konferenca Razvojni pogled Posavja do leta 2027, 22.10.2019

Vabljeni na razvojno konferenco z nazivom Razvojni pogled Posavja do leta 2027, ki bo v torek 22.10.2019 s pričetkom ob 9.00 uri. Namen je predstaviti razvojne usmeritve Posavja v obdobju 2021-20227. Pri tem si želimo vaše aktivne udeležbe.

Na razvojni konferenci bodo potekale tudi delavnice po predlaganih razvojnih prioritetah predloga RRP strateški del 2021-2027. 

Predlog gradiva je objavljen tukaj:  STRATESKI DEL RRP 2021_2027 OKTOBER 2019 - PREDLOG.pdf

Vabljeni!

Image title