REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM

Regijska razvojna mreža

V prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje je danes potekal podpis sporazuma  o vzpostavitvi in sodelovanju v regijski razvojni mreži Posavje

 

Podpisniki sporazuma se strinjajo, da je Regijska razvojna mreža oblika pogodbenega povezovanja ključnih razvojnih institucij za uresničevanje razvojnih prioritet regije Posavje v novi finančni perspektivi 2014-2020. Za oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže je zadolžena RRA Posavje. Regijska razvojna mreža vključuje inštitucije s področja vseh šestih občin, ki sestavljajo razvojno regijo Posavje. V regijsko razvojno mrežo so vključene naslednje inštitucije:

-          Zavod RS za zaposlovanje, OS Sevnica, ki jo po pooblastilu generalne direktorice zastopa direktorica Irena Pirc;

-          KGZS - Zavod Novo mesto,  ki ga zastopa direktor Jože Simončič;

-          Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, ki ga zastopa direktor Niko Rainer;

-          KŠTM Sevnica, ki ga zastopa direktorica Mojca Pernovšek;

-          CPT Krško,  ki ga zastopa direktor Franc Češnovar;

-          KTRC Radeče, ki ga zastopa direktorica Marija Imperl;

-          MC Krško, ki ga zastopa direktor Mitja Valentinc;

-          Ljudska univerza Krško,  ki jo zastopa direktorica Nataša Kršak;

-          ZPTM Brežice, ki ga zastopa direktorica Matejka Gerjevič;

-          LRF Posavja, ki jo zastopa  Ivan Molan;

-          Center za razvoj podeželja Posavje,  ki ga zastopa v.d. direktorice Nataša Šterban Bezjak;

-          Tehnološki center Posavja, ki ga zastopa direktor Franc Češnovar;

-          Območna obrtna-podjetniška zbornica Brežice,  ki jo zastopa predsednik Janko Hrastovšek;

-          Območna obrtna-podjetniška zbornica Krško, ki jo zastopa predsednik Dušan Arh;

-          Območna obrtna-podjetniška zbornica Sevnica, ki jo zastopa predsednik Krošelj;

-          Gospodarska zbornica Slovenije, OZ Posavje, ki jo zastopa direktor Darko Gorišek;

-          Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, MC Bistrica ob Sotli,  ki ga zastopa predsednik Andrej Černelč;

-          KNOF, PE Socialni inkubator Posavja,  ki ga zastopa direktorica Mojca Žganec Metelko.


Nekaj utrinkov si lahko ogledate na spodnjih slikah.