Regionalna destinacijska organizacija Posavje

Image title

Projekt »Regionalna destinacijska organizacija Posavje« (RDO Posavje) temelji na  Regionalnem razvojnem programu Posavje (RRP) za obdobje 2007–2013. Projekt delno financira EU, in sicer v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov ter prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

 

RRA Posavje je bila uspešna na Javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij na nivoju razvojne regije Posavje.

 

Glavni cilji RDO Posavje so: 

  • razvoj in implementacija destinacijskega managementa,

  • doseči večjo prepoznavnost destinacije Posavje v Sloveniji in tujini,

  • dvigniti dodano vrednost obstoječim destinacijskim turističnim proizvodom,

  • povečati turistično privlačnost destinacije s kar najboljšim izkoriščanjem naravnih in kulturnih virov destinacije,

  • postati bolj konkurenčna turistična destinacija,

  • povečanje nočitev domačih in tujih turistov,

  • povečanje prihodov domačih in tujih turistov.

 

Skupno upravljanje destinacije temelji na partnerstvu oziroma povezovanju in sodelovanju turističnih ponudnikov, javnega in civilnega sektorja pri uresničevanju razvojnih prioritet ter razvojnih projektov s področja turizma na ravni regije Posavje.

 

Posavje polno priložnosti

 

Za namene realizacije osnovnih ciljev RDO je bila oblikovana blagovna znamka Posavje polno priložnosti. Namen je, da Posavje s pomočjo skupne znamke in predvsem aktivnosti postane prepoznavna turistična destinacija s kakovostno turistično ponudbo v vseh letnih časih tako znotraj Slovenije kot v tujini.

 

Več informacij o turistični ponudbi Posavja vam je na voljo na: http://www.posavje.com/