Regionalna razvojna agencija Posavje uspešno pridobila sredstva za razvoj in promocijo vodilne destinacije Čatež in Posavje

RRA Posavje je za projekt “e-Gradovi Posavja” uspešno pridobila sredstva v sklopu Javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah zaradi epidemije COVID-19, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vrednost sofinanciranja znaša 258.000,00 €, projekt se bo izvajal do oktobra 2021. V okviru omenjenega projekta so predvidena sredstva za digitalno inoviranje kulturne dediščine in usposabljanja zaposlenih na področju gostinstva in turizma. S projektnimi aktivnostmi želimo dvigniti kakovost turistične ponudbe destinacije Čatež in Posavje, okrepiti kompetence zaposlenih na področju turizma in gostinstva ter usmerjati obiskovalce k obisku posavskih gradov. Na izbranih gradovih bo potekala interpretacija dediščine gradov Posavja in razvoj edinstvenega 5-zvezdičnega doživetja, ki bo gostom omogočilo večdimenzionalno doživljanje kulturne dediščine. Oblikovanje turističnih produktov v operaciji e-Gradovi Posavje je skladno z vizijo razvoja slovenskega turizma, opredeljeno v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. 

Naša regija je zaznamovana s prečudovitimi gradovi in samostani z bogato dediščino, ki se raztezajo med rekami Krko, Savo in Sotlo. So pomemben del naše kulturne krajine, saj so v preteklosti močno zaznamovali življenja naših prednikov. Gradovi so predstavljali kulturna in gospodarska središča ter bili gonilna sila na področju znanosti in družbenega napredka. Upravljalci gradov združeni pod nazivom "Gradovi Posavja" že od leta 2019 sledijo skupnim usmeritvam, ki vključujejo programsko in promocijsko povezovanje gradov ter nekdanjega samostana v Posavju in vzpostavljajo novo blagovno znamko. V okviru aktivnosti bodo gradova Rajhenburg in Brežice ter nekdanji cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki 3D digitalno zajeti. Pripravljeni bodo visokokakovostni 3D modeli vseh treh navedenih enot kulturne dediščine. Ustvarjene bodo tudi 360-stopinjske fotografije lokacij gradov Mokrice, Sevnica, Svibno in Kunšperk. Pri slednjih dveh gre za grajske ruševine, zato bodo v 360-stopinjski fotografiji vgrajeni shematski rekonstrukciji. Vsa gradiva bodo smiselno opremljena z deloma animiranimi informacijami, ki bodo olajšale spoznavanje dediščine gradov. Vsi zgoraj navedeni gradovi bodo z digitalnimi vsebinami vključeni v interpretacijsko sobo, ki bo zastavljena kot izhodišče edinstvenega 5-zvezdičnega doživetja. Z interpretacijsko sobo, ki bo opremljena z več hologramskimi predvajalniki (za 3D modele gradov z animacijami) ter VR očali (za 360-stopinjske posnetke) bodo na enem mestu skozi nove digitalne izkušnje predstavljene ponudbe gradov in ostala povezana ponudba. 

 Ena od aktivnosti v projektu bo tudi usposabljanje zaposlenih na področju gostinstva in turizma v operaciji e-Gradovi Posavja - prilagojeno razmeram v zvezi z epidemijo COVID. Izobraževanja bodo namenjena zaposlenim v nastanitvenih in prehrambnih objektih, organizatorjem prireditev, gostinskim ponudnikom, turističnim agencijam, vodnikom, zaposlenim v kulturi, zaposlenim na LTO-jih.Poleg zgoraj omenjenega projekta pa je RRA Posavje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Slovenske turistične organizacije, za območje regije Posavje za leto 2020 pridobila sredstva v višini 40.000 EUR. Iz sredstev slednjega se sofinancira promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje na domačem in tujem trgu, z namenom okrepitve prepoznavnosti destinacije kot destinacije za odkrivanje vrhunske srčne gastronomije, spoznavanje aktivnosti v naravi in na podeželju ter skrbi za zdravje in dobro počutje. V sklopu projekta Posavje polno priložnosti – 3P načrtujemo izvedbo aktivnosti digitalne in tiskane promocije na domačem in tujem trgu, zunanjega oglaševanja po Sloveniji in izdelavo image brošure destinacije Čatež in Posavje. Poudarek bo na promociji turističnih doživetij, povezanih z preživljanjem aktivnih počitnic v naravi (pohodništvo, kolesarstvo, vodne aktivnosti) ter na promociji trajnostnega gastronomskega turizma, promociji doživetij povezanih z vrhunsko gastronomijo. Promocijske aktivnosti se bodo izvajale na izbranih ključnih trgih: Italija, Avstrija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Hrvaška in domači trg Slovenija. 

 Z izvajanjem tovrstnih promocijskih aktivnosti se bo spodbudno vplivalo na prepoznavnost destinacije kot zelene destinacije, usmerjene v trajnostni in odgovorni razvoj, ki poleg doživetij v naravi ponuja tudi vrhunska gastronomska doživetja. Pri izvajanju promocijskih aktivnosti bo posebna pozornost namenjena vidno izpostavljenim elementom trajnostnega turizma tudi znotraj promocijskih sporočil, ki bodo poudarjala okoljsko usmeritev turističnih produktov Posavja Polno Priložnosti v povezavi z varovanjem okolja in ohranjanjem naravnih danosti. Elemente trajnostnega turizma bodo izpostavljeni na način, da se bo promoviralo produkte v povezavi z varovanjem okolja in neokrnjene narave, promocijo zelenih doživetij v sklopu Outdoor produktov, promocijo mehke mobilnosti (kolesarjenje, e-kolesarjenje), promocijo naravne dediščine in zavarovanih območij narave (Natura 2000) ter promocijo trajnostno naravnane gastronomije s poudarkom na avtentični kulinariki. 

 S sodelovanjem in povezovanjem deležnikov znotraj destinacije želimo ustvariti edinstvena in zelena doživetja, v katerih bodo naša skupnost in vsi obiskovalci začutili Posavje. 

Image title

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si