Rezultati 2. Javnega razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo v Uradnem listu RS št. 19/16, z dne 11. 3. 2016, Ob-1654/16, je prispelo 20 vlog.

V seznam za ocenjevanje se je uvrstilo 5 vlog. Po opravljenem ocenjevanju so bili torej potrjeni skupno 4 projekti, in sicer za sklop A (mali projekti) sta bila potrjena 2 projekta, v skupni vrednosti 54.558,45 evra, za sklop B (veliki projekti) pa sta sta bila potrjena prav tako 2 projekta, v skupni vrednosti 532.316,69 evra. Skupna vrednost potrjenih projektov na razpisu je 586.875,14 evra. 

Po končanem JR HRT 2016  ostane nerazporejenih za sklop A skupaj 245.441,55 evra, za sklop B pa skupaj 317.683,31 evra; skupaj za oba sklopa torej ostane 563.124,86 evra.

Sredstva so ponovno razpisana na 3. javnem razpisu, objavljenem 10. 6. 2016, z rokom prijave v mesecu juliju.

Rezultati razpisa