RRA Posavje kot vodilni partner projekta INNO INDUSTRY organizirala dvodnevni uvodni sestanek partnerjev iz 10 EU držav

RRA Posavje organizirala uvodno srečanje mednarodnih partnerjev 

Regionalna razvojna agencija Posavje je 3. in 4. septembra kot vodilni partner organizirala uvodni sestanek projekta INNO INDUSTRY, ki ga je RRA Posavje uspešno prijavila na 4. razpis programa INTERREG EUROPE. RRA Posavje v projektu koordinira delo partnerjev iz kar 10 evropskih držav. 

Prvi dan dvodnevnega uvodnega sestanka projekta smo začeli s predstavitvami partnerjev iz Španije, Portugalske, Romunije, Slovaške, Avstrije, Velike Britanije, Latvije, Švedske in Madžarske, nato so predstavnice vodilnega partnerja RRA Posavje, Nataša Šterban Bezjak, Staša Franko in Manuela Bojnec, partnerjem predstavile programska pravila in pravne podlage, v nadaljevanju pa je sledilo še usklajevanje začetnih aktivnosti v projektu in rokov za njihovo izvedbo. 

Drugi dan uvodnega sestanka projekta INNO INDUSTRY je bil namenjen bolj praktičnemu delu, saj so partnerji na dveh seminarjih predstavljali trenutno stanje industrije 4.0 in grozdenja v vsaki izmed partnerskih regij. Seminarjema je sledila še delavnica, na kateri smo obravnavali glavne cilje in značilnosti posameznih inštrumentov politik projekta INNO INDUSTRY ter možnosti za njihovo izboljšanje na področju podpore grozdenju in industriji 4.0. 

V naslednjem mesecu bo RRA Posavje v okviru projekta organizirala regionalno delavnico, na katero bodo vabljeni strokovnjaki in deležniki s področja grozdenja v Sloveniji, ki bodo obravnavali dejansko stanje na področju industrije 4.0 in grozdov v Sloveniji, na podlagi katere bo narejena tudi analiza prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti omenjenega področja v Sloveniji. 

Utrinke iz dvodnevnega uvodnega sestanka partnerjev INNO INDUSTRY si lahko ogledate spodaj, več informacij pa se nahaja na spletni strani RRA Posavje in na spletni strani projekta INNO INDUSTRY.