Reference

RRA Posavje na obisku v RCR Banat

Regionalna razvojna agencija Posavje je skupaj s partnerjem Regionalnim centrom za društveno – ekonomski razvoj iz Srbije uspela s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje projektov bilateralne mednarodne razvojne pomoči Slovenije državam v razvoju na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja v letu 2013, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in tako pridobila sredstva za izvajanje projekta »Prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat« v višini 13.198,35 €.

Vlada Republike Srbije je v decembru 2009 sprejela program vključevanja v EU; sestavni del programa je tudi krepitev administrativne usposobljenosti na vseh ravneh za harmonizacijo in implementacijo zakonodaje. Posebej pa je izpostavljena potreba po administrativni krepitvi in usposobljenosti kadrov predvsem na regionalni, lokalni in podjetniški ravni za koriščenje EU skladov. Kot predpristopni instrument imajo vse države, ki vstopajo v proces vključevanja v EU, tako imenovano pomoč iz predpristopnih skladov, imenovano IPA. Koriščenje te pomoči je podobno kot koriščenje kasnejših EU skladov, zato je za učinkovito koriščenje pomembna usposobljenost vseh struktur na lokalni in regionalni ravni.

Glavni namen projekta je prenos znanj in izkušenj na področju podeželja in gospodarstva s primeri dobrih praks v regiji Banat. V okviru dvodnevnega obiska, ki se ga bodo poleg direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje, ga. Martina Brataniča udeležile Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta, mag. Nataša Šerbec, sodelavka na projektu in Darja Planinc iz tehnične pisarne LAS, bosta organizirani dve delavnici namenjeni različnim ciljnim skupinam.

Projekt vključuje področji, ki sta bili izpostavljeni na podlagi dobrega sodelovanja z regijo Banat v okviru projekta Krepitev administrativne usposobljenosti za črpanje sredstev iz EU programov predpristopne pomoči v regiji Banat, ki smo ga izvajali v letih 2011 in 2012.

Glede na razvojne usmeritve regije Banat bomo predstavili Leader sredstva v novi finančni perspektivi in tako imenovani mehanizem »lokalni razvoj«, ki ga vodi skupnosti (Community-lead local development)- horizontalna pobuda skupnosti CLLD ter model mreženja mladih podjetnikov, podjetnikov začetnikov ter potencialnih podjetnikov. Predvsem pa je namen vzpostaviti model mreženja, ki bo zagotavljal ne samo izmenjavo mnenj, stališč, poslovnih stikov temveč tudi lastne promocije na tujih trgih ter iskanja novih kupcev ter strank.Več informacij o sodelovanju najdete na naslovu: Mednarodno razvojno sodelovanje

 

Sporočilo za medije (PDF)