RRA Posavje razvija novo edinstveno turistično doživetje, ki združuje digitalizacijo in kulturno dediščino


Na gradu Rajhenburg je dne 28.5.2021 potekalo srečanje v okviru operacije e-Gradovi Posavja, ki jo vodi Regionalna razvojna agencija Posavje. Prisotni so bili predstavniki gradov, ki so vključeni v digitalno inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja, predstavniki občin regije Posavje, izvajalci aktivnosti digitalizacije, podjetje Arctur, agencija Luxury Slovenia, ki razvija 5-zvezdično doživetje gradov Posavja ter predstavniki RRA Posavje. Udeležence srečanja je uvodoma pozdravila mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje, srečanja pa sta se udeležili tudi Nataša Šterban Bezjak, vodja operacije e-Gradovi Posavja in vodja službe za projektno sodelovanje ter sodelavka Ana Jurečič Martinčič. 

Dogodek je bil namenjen predstavitvi digitaliziranih vsebin kulturne dediščine gradov Posavja, ki bo prezentirana na atraktiven način preko 3D modelov, notranjih zajemov gradov v obliki oblakov točk, 360-stopinjskih posnetkov in videa s 3D modeli in prikazi ponudb vključenih gradov. Gradovi, ki so predmet digitalnega inoviranja so grad Rajhenburg, grad Brežice, samostan Kostanjevica na Krki, grad Sevnica, grad Mokrice ter grajski ruševini Svibno in Kunšperk. Slednji bosta zajeti v obliki poskusa 3D rekonstrukcije. Vsebine bodo na ogled preko atraktivnih in sodobnih digitalnih medijev, kot so hologrami in VR očala – v t. im. interpretacijski sobi v Termah Čatež. Omenjena soba bo vzpostavljena kot skupen doživljajski prostor gradov Posavja, obiskovalci pa jo bodo lahko obiskali od 30.6.2021 dalje. Namen interpretacijske sobe bo navdušiti obiskovalce nad kulturno dediščino gradov Posavja ter jih motivirati za obisk gradov. 

V sklopu operacije se razvija tudi spletna aplikacija, s katero bodo uporabniki lahko potovali po vseh sedmih gradovih in raziskovali njihove skrivnosti ter legende. Za tiste, ki si bodo želeli izkusiti dediščino gradov na bolj butičen nepozaben način, preko gastronomije in ostale povezane ponudbe, bo na voljo novo in edinstveno 5-zvezdično doživetje, ki bo turistično ponudbo destinacije Čatež in Posavje prikazalo v povsem novi atraktivnejši luči.

Image title
Image title
Image title
Image title
RRA Posavje izvaja operacijo e-Gradovi Posavja, ki je bila prijavljena v sklopu Javnega razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-19. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov na MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«. 

 www.eu-skladi.si

Image title