RRA Posavje uspešno nadaljuje s projektom INNO INDUSTRY


RRA Posavje kot vodilni partner sodeluje v projektu INNO INDUSTRY, ki je bil leta 2019 odobren na 4. razpisu programa INTERREG EUROPE. Vrednost projekta, ki povezuje kar 10 evropskih partnerjev, poleg Slovenije še partnerje iz Avstrije, Latvije, Španije, Portugalske, Švedske, Slovaške, Madžarske, Romunije in Velike Britanije, je 1.467.941,00 EUR.

S projektom želimo doseči izboljšanje izvajanja inovacijski politik v okviru industrije 4.0 in povečati stopnjo grozdov, ki razvijajo dejavnosti v podporo preoblikovanju industrije 4.0.

INNO INDUSTRY je od začetka izvajanja projekta pa do danes omogočil izmenjavo najboljših praks, povezanih z grozdi. Projektni partnerji vseskozi trajanje projekta razvijamo 10 akcijskih načrtov z namenom doseganja izboljšav v obravnavanih politikah, vse aktivnosti pa so usmerjene v medsebojno učenje in skupen razvoj. Za doseganje namena smo tekom projekta identificirali nekatere primere dobrih praks iz različnih držav.

V mesecu oktobru smo s skupnim sekretariatom programa izvedli evalvacijski pregled izvedbe projekta ali t.i. »mid-term review«, na katerem smo za dosedanjo koordinacijo projekta, izvedbo in dosežene rezultate prejeli pohvalo, predvsem za uspešno delo v času krize covid-19, ki je zavzela dobršen del celotnega trajanja projekta in je zahtevala dodatne prilagoditve. Zaradi onemogočenih potovanj smo bili primorani delo prenesti na virtualne platforme in na ta način zagotoviti realizacijo izvedbe vseh aktivnosti. Pozitiven odziv skupnega sekretariata predstavlja potrditev, da smo obdržali visok nivo kakovosti izvedbe projekta, ter nam predstavlja zagon za nadaljnje delo. Tako že v mesecu novembru, ob omilitvi razmer, načrtujemo študijski obisk mesta Fundão na Portugalskem, kjer si bomo lahko ogledali primere dobrih praks in načrtovali nadaljnje delo.

Z 31. 1. 2022 se prva faza projekta zaključuje, v drugi fazi, ki bo trajala še dodatno leto, pa si prizadevamo za implementacijo akcijskih načrtov v vseh 10 partnerskih državah.

Informacije o samem projektu so dostopne na spletni strani RRA Posavje in na spletni strani projekta INNO INDUSTRY .