S kadrovskim štipendiranjem do perspektivnih kadrov v regiji


Ali v vašem podjetju že izvajate kadrovsko štipendiranje? Ali želite pridobiti kader s poklici, ki jih v podjetju potrebujete?

S kadrovskimi štipendijami lahko delodajalci približate svoje zaposlitvene potrebe mladim v regiji, poiščete perspektivni kader, spodbudite mlade za vpis v izobraževalne programe, ki so zaposljivi in tako dolgoročno načrtujete svoje kadre.

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je za ta namen objavila Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022 v katerega se lahko vključite delodajalci iz regije Posavje, ki podeljujete kadrovsko štipendijo dijakom ali študentom in tako pridobite sofinanciranje v višini 50 oz. 70 % izplačane kadrovske štipendije. V štipendijsko shemo se lahko z obstoječimi ali novimi štipendisti vključite kadarkoli med šolskim/študijskim letom od 1.9.2021 dalje, vendar najkasneje do 30.6.2022.

Razpisi in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani Posavska štipendijska shema - razpisi (rra-posavje.si)

Vse podrobnejše informacije prejmete na RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško; Simona Hostar, tel. 07 488 10 48, e-mail: simona.hostar@rra-posavje.si.