"Shranite datum" za IPE INFO DAN 2023

Ministrstvo za infrastrukturo napoveduje informativni dogodek, posvečen novim priložnostim za financiranje infrastrukturnih projektov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE).

Evropska komisija je 26. septembra 2023 objavila razpise Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v višini 7 milijard evrov za področje prometa. Cilj razpisov je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k povečanju trajnosti vseevropskega prometnega omrežja TEN-T in doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora o zmanjšanju emisij iz prometa za 90 odstotkov do leta 2050.

Razpisi pokrivajo različna področja na Vseevropskem prometnem omrežju TEN-T:

  • železnice,

  • celinske plovne poti,

  • pomorska pristanišča in pristanišča na celinskih plovnih poteh,

  • varnost cestnega prometa,

  • železniško-cestni terminali,

  • multimodalne logistične platforme,

  • multimodalna potniška vozlišča,

  • pametne in interoperabilne aplikacije za prevoz,

  • varna in zanesljiva mobilnost,

  • odpornost infrastrukture.

Na dogodku IPE INFO DAN 2023 bodo sodelovali Ministrstvo za infrastrukturo, Evropska komisija - Generalni direktorat za mobilnost in promet (angleško Directorate General for Mobility and Transport - DG MOVE) ter Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (angleško European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency - CINEA). Skupaj bomo predstavili podrobnosti in pogoje za prijavo na razpise v okviru programa IPE za področje prometa ter odgovarjali na vaša vprašanja v zvezi s tem programom.

Dogodek bo potekal v angleškem in slovenskem jeziku, pri čemer bo zagotovljeno simultano prevajanje.

Vse podrobnosti o dogodku, vključno z načinom prijave, bodo objavljene na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo. Vabimo vas, da se nam pridružite bodisi v živo bodisi prek spleta.

Poleg tega vas pozivamo, da informacijo o razpisu in dogodku delite tudi s svojimi poslovnimi partnerji, ki bi bili zainteresirani za oddajo projektnih predlogov na razpise IPE Promet 2023.