SKLIC USTANOVNE SKUPŠČINE LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE - 19.10.2015

Spoštovani!

Vse člane, ki so podpisali pristopno izjavo za članstvo v LAS Posavje,

VABIMO NA USTANOVNO SKUPŠČINO

javno-zasebnega pogodbenega partnerstva za upravljanje s sredstvi CLLD na območju regije Posavje, to je LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE.

Ta bo potekala 19. oktobra 2015, s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi A Občine Krško.

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo na skupščini potrdite najkasneje do 15. oktobra 2015 do 14. ure.

 

Vabilo in nadaljnja obvestila, pomembna za ustanovno skupščino, so bila posredovana le po elektronski pošti.