REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

SLOHRA Socionet

AKRONIM

SLOHRA SOCIONET

PROJEKT

Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo socialnega podjetništva/Združeni u razvoju novih mogućnosti zapošljavanja uz pomoć socialnog poduzetništva

 

OPIS PROJEKTA

Splošni cilj projekta SLOHRA SOCIONET je razvoj in vzpodbujanje socialnega podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju (Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Karlovačka županija, Obalno-kraška regija, Primorsko–notranjska regija, Jugovzhodna Slovenija, Posavska regija) z namenom izboljšanja gospodarske rasti posamezne regije.

Ta cilj se bo udejanil z razvojem ponudbe blaga in storitev, ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo.

Glavni cilj projekta SLOHRA SOCIONET je implementacija skupnega čezmejnega sistema krepitve socialnega podjetništva, z namenom povečanja njihove konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU, kar bomo dosegli z uresničevanjem naslednjih  podciljev:

 • izdelava analize z vidika ciljnih skupin in razvoja ponudb blaga in storitev , ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo,

 • usposabljanje potencialnih ustanoviteljev socialnih podjetij in promotorjev socialnega podjetništva,

 • Izvajanje regionalne konference o socialnem podjetništvu

 • Razvoj metodologije za razvoj poslovnega načrta za socialna podjetja oz. oblikovanje sedmih novih modelov socialnih podjetij ter ustanovitev vsaj enega socialnega podjetja v obmejni regiji

 • vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo na območju sodelovanja in podpis sodelovanja med inštitucijami podpornega okolja za krepitev socialnega podjetništva,

 • promovirati socialno podjetništvo, kakor tudi  rezultate projekta in animirati okolje za ustanovitev socialnih podjetij kot dolgoročno rešitev za zaposlovanje težje zaposljivih socialnih skupin in s tem zmanjševanje brezposelnosti.

 

CILJNE SKUPINE

 • potencialni ustanovitelji socialnih podjetij,

 • institucije podpornega okolja: lokalne skupnosti, socialne službe, zavodi za zaposlovanje, razvojne institucije,

 • potencialni kandidati za zaposlitev v socialnih podjetjih,

 • partnerji.

 

OSNOVNI OUTPUTI PROJEKTA

 

ANALIZA

 • izdelava metodologije za izvedbo analize z vidika vključitve ciljnih skupin in prepoznavanja dejavnostih upravičenih za vključitev v socialno podjetništvo (1 metodologija)

 • izvedba analize v posamezni regiji;  (Izdelano analizo si lahko ogledate tukaj.)

 • ter IZDELAVA SKUPNE ANALIZE

 • Objava analiz na spletu (spletna stran vsakega partnerja ter na skupni spletni strani projekta) ter v regijskem časopisih (v 7-ih regijah)

 

IZOBRAŽEVANJE

 • regijski posveti na temo socialnega podjetništva (7 posvetov)

 • 3-dnevno izobraževanje za promotorje socialnega podjetništva (4 tematski sklopi izobraževanja ter ogled dobre prakse); izobraženih 16 promotorjev soc. podjetništva

 

USTVARJANJE NOVIH MODELOV

 • izvedba regijskih izborov za „Naj idejo socialnega podjetja“ (v vsaki regiji se oblikuje model socialnega podjetja (7 modelov), poslovni načrt (7) ter predstavitveni film (7))

 • priprava metodologije za izdelavo poslovnega načrta socialnega podjetja

 • priprava vzorcev različnih aktov za ustanovitev socialnega podjetja

 • ustanovitev 1 socialnega podjetja

 

PODPORNO OKOLJE

 • vzpostavitev spletnega portala projekta (informacije, modeli, akti,...)

 • vzpostavitev regionalnih stičišč; vsaj 16 iz Slovenije in Hrvaške; podpisan dogovor o sodelovanju)

 

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

 • novinarske konference (ob posvetih: 7, ob konferencah: 2)

 • logotip, celostna podoba

 • letaki (1000), promocijsko zloženko si lahko ogledate tukaj.

 • informativne brošure (2400)

 • objave na spletnih straneh ter tiskanih medijih

 • izvedba dveh zaključnih nacionalnih konferenc (Slovenija/Novo mesto in Hrvaška/Reka)

 

 

TRAJANJE PROJEKTA

1.2.2015 – 29.4.2016

 

VODILNI PARTNER

Regionalni razvojni center Koper,

RRA Južna Primorska
Ulica 15 maja 19, 6000 Koper

Tel: +386 5 66 37 580

Spletna stran: www.rrc-kp.si

Odgovorna oseba: Giuliano Nemarnik

Kontaktna oseba: Tadej Žilić, Vlasta Starc

Telefon. +386 5 66 37 585, +386 5 66 37 582

e-pošta: tadej.zilic@rrc-kp.si, vlasta.starc@rrc-kp.si

 

 

PARTNERJI PROJEKTA

Središče Rotunda, primorski družbeni center,

Destradijev trg 11, 6000 Koper

Tel: 00386(0)590 47 121

Spletna stran: http://sredisce-rotunda.si/

Odgovorna oseba: Bojan Mevlja

Kontaktna oseba: Bojan Mevlja

Telefon. 00386(0)590 47 121

e-pošta: bojan@sredisce-rotunda.si


RRA Zeleni Kras d.o.o.,

Prečna ulica 1, 6257  Pivka

Tel: + 386 5 72 12 240

Spletna stran: http://www.rra-zk.si/

Odgovorna oseba: mag. Boštjan Požar

Kontaktna oseba: Martina Erjavec

Telefon. + 386 5 72 12 242

e-pošta: martina@rra-nkr.si


Razvojni center Novo mesto d.o.o.,

Ljubljanska cesta 26 , 8000 Novo mesto

Tel: +386 7 33 72 980

Spletna stran: www.rc-nm.si/

Odgovorna oseba: Franci Bratkovič

Kontaktna oseba: Jožica Povše

Telefon: +386 7 33 72 985

e-pošta: jozica.povse@rc-nm.si

 

RRA Posavje,

Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško

Tel: +386 74881040

Spletna stran: www.rra-posavje.si

Odgovorna oseba: Martin Bratanič

Kontaktna oseba: mag. Nataša Šerbec, Nataša Šterban Bezjak

Telefon: +386 74881040

e-pošta: natasa.serbec@rra-posavje.si , natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si


Istarska razvojna agencija d.o.o.,

Mletačka 12/IV , 52100 Pula

Tel: +385 (0) 52 381 900

Spletna stran: www.ida.hr/

Odgovorna oseba: Boris Sabatti

Kontaktna oseba: Tamara Kiršić

Telefon: +385 (0) 52 381 900

e-pošta: tamara.kirsic@ida.hr


Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o.

Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac

Tel: +385 (0) 47 612 800

Spletna stran: www.ra-kazup.hr/

Odgovorna oseba: Viktor Šegrt

Kontaktna oseba: Mile Sokolić

Telefon: +385 (0) 47 609 492

e-pošta: msokolic@ra-kazup.hr


Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Milutina Barača 19, 51000 Rjeka

Tel: +385 (0)51 634 330

Spletna stran: www.porin.hr/

Odgovorna oseba: Ernest Cukrov

Kontaktna oseba: Doris Sosić

Telefon: +385 51 634 336

e-pošta: doris.sosic@porin.hr                  

 

 


 

 

Regijski posvet na temo socialnega podjetništva z delovnim nazivom posveta Podjetništvo za družbene spremembe je potekal dne 18.6.2015 na gradu Sevnica.


Predstavitve najdete spodaj:


- Tadej Slapnik, državni sekretar, pristojen za vzpostavitev dialoga s civilno družbo in koordinacijo državljanskih pobud ter socialno podjetništvo, tukaj


- mag. Nena Dokuzov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tukaj


Kratka predstavitev projekta SLOHRA SOCIONET, RRA Posavje tukaj


- Osnove socialnega podjetništva, Tomaž Stritar link: https://prezi.com/9rn5hy1oiene/socialno-podjetnistvo-podjetnistvo-prihodnosti/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


- Primer dobrih praks:


Zavod Knof: Zeleni Sevnica, KiSS, Socialni inkubator Posavje, Srčni žarki, Skleda,  Stara šola


slika posvet

 

slika

Dogodek se je izvedel v okviru projekta »Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti  s pomočjo socialnega podjetništva – SLOHRA SOCIONET« in se financira s finančno pomočjo is sredstev ESRR, v okviru Operativnega programa  IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013.

 

 


Na področju socialnega podjetništva (podjetništva z družbenim učinkom) je v Sloveniji v zadnjih letih moč zaznati vse bolj intenziven razvoj. Opaziti je, da se kljub velikemu zanimanju, malo ljudi odloča za tovrstno obliko podjetništva. Posamezniki imajo premalo možnosti, da bi pridobili ustrezna znanja za realizacijo svoje podjetniške ideje.

 vsakem sodelujočem območju  se bo tako izvedel izbor »Naj podjetniške ideje socialnega podjetja« ter tako ponudil zmagovalcem možnost realizacije le-te s pomočjo strokovnih svetovanj, mentorstva in njihove intenzivne promocije.

 

V regiji Posavje bomo izmed prispelih vlog izbrali  Naj idejo socialnega podjetja !

 

Izbor poteka v okviru projekta »Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti  s pomočjo socialnega podjetništva – SLOHRA SOCIONET« in se financira s finančno pomočjo is sredstev ESRR, v okviru Operativnega programa   Slovenija – Hrvaška 2007-2013.

 

Dobitnik izbora bo imel na voljo strokovnjaka, mentorja za pripravo poslovnega načrta, ki mu bo pomagal izdelati poslovni načrt po predpisani metodologiji. Hkrati bo dobitnik izbora imel na voljo predstavitev naj ideje socialnega podjetja s pomočjo kratkega filma.

Vsi dobitniki izbora bodo imeli možnost  širše promocije svoje ideje v okviru aktivnosti projekta, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

Območja, ki sodelujejo v izboru:

v Sloveniji: Obalno-kraška regija, Primorsko-notranjska regija, JV Slovenija in Spodnjeposavska regija,

na Hrvaškem: Istrska županija, Karlovačka županija in Primorsko – goranska županija.


 

Dokumentacijo javnega poziva si lahko ogledate tukaj.

 

Datum: 26.10.2015

Obveščamo vas, da smo podaljšali rok za prijavo za izbor "Naj ideje socialnega podjetja in sicer do 6.11.2015.

Več informacij najdete tukaj.

 

Več informacij: RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, spletna strani: www.rra-posavje.si, kontaktni osebi: mag. Nataša Šerbec, Tel: 07 488 10 46 ali e-pošta: natasa.serbec@rra-posavje.si in Nataša Šterban Bezjak, tel: 07 488 10 51 ali e-pošta: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si

 

 

 

Vabimo vas na nacionalno konferenco SOCIALNO PODJETNIŠTVO DANES ZA JUTRI, ki bo v torek, 22.3.2016, ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v Novem mestu.

Vabilo s programom najdete tukaj.

 

 

V sklopu projekta so se izdelali tudi ustanovni akti za ustanovitev socialnega podjetja. Vse akte najdete na naslednji povezavi: http://slohra-socio.net/akti-za-ustanovitev-socialnega-podjetja/