Spletni razvojni pogledi Posavja do leta 2027

Vabimo vas na spletne konference

Spletni razvojni pogledi Posavja do leta 2027,

ki bodo potekale preko spletne aplikacije ZOOM.


Spletne konference so namenjene pregledu strateških usmeritev iz strateškega dela RRP-ja in umestitvi evidentiranih razvojnih vsebin v novo finančno perspektivo 2021-2027.


Termini spletnih konferenc:

Razvojna prioriteta

Termin

Ura

Gospodarsko močno in pametno Posavje

9.12.2020

   12.30 – 14.00

Družbeni  razvoj Posavja

11.12.2020

   9.00 – 10.30

Zeleno in nizkoogljično Posavje

11.12.2020

   11.30 – 13.00

Mobilno in dostopno Posavje

14.12.2020

    9.00 – 10.30

Skladen prostorski razvoj – povezana mesta in podeželje    

14.12.2020

    11.30 – 13.00

*Strateški del RRP 2021-2027  najdete na povezavi spodaj.

STRATESKI DEL RRP 2021_2027 december 2019 - osnutek MGRT.pdf


Prezentacije glede Večletnega finančnega okvirja 2021-2027 ter ostalih novosti s področja programiranja najdete  na naslednji povezavi.

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/po-2020/dogodki-programiranje/eu-sredstva-6-11-2020.pdf


Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije prijavite na spletno konferenco s pripisom prioritete, ime in priimek prijavitelja in e-naslov in sicer do 8.12.2020 na e-naslov: agencija@rra-posavje.si.

Primer prijave: prioriteta Družbeni razvoj Posavja, ime in priimek, e-naslov.

Vljudno vabljeni!


Vabilo: Vabilo RRP konference RRA.pdf