Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Rra Posavje

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0«, ki je namenjen spodbujanju uvajanja ali poveče...vanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave oziroma obdelave lesa in zapolnjevanju manjkajočih členov ter tesnejšemu povezovanju gozdno-lesne verige. Najnižja višina subvencije je 250.000 evrov, najvišja pa 2.500.000 evrov.
↪️Klik za več info: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91