Spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Program 2016-2017 prvič vključila  spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, z glavnim ciljem vzpostavitve in profesionalizacije pristopa TCM (Town Centre Management - Managementa mestnih središč/MMS) na nacionalni ravni. Model temelji na povezovanju in sodelovanju vseh deležnikov, ki so ključni za živa mestna središča. 

Z namenom predstavitve vsebin Managementa mestnih središč, aktivnosti agencije SPIRIT, drugih akterjev (GZS, iniciativa TCM) in dobrih praks slovenskih občin, ki že zelo uspešno izvajajo aktivnosti v sklopu MMS, Vas predstavnike občin (župane, direktorje občinskih uprav in vse druge predstavnike, ki se ukvarjajo z vsebinami mestnega manegementa) , predstavnike Regionalnih razvojnih agencij in ponudnike iz mestnih središč (trgovce gostince, predstavnike formalnih združenj podjetniških iniciativ itd.) vabimo na

 Dogodek organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija, skupaj s sodelujočimi predstavniki, kot v programu.

 Na dogodku vam bomo med drugim odgovorili na marsikatera odprta vprašanja, ki jih imate občine na področju oživljanja mestnih središč v okviru aktivnosti Managementa mestnih središč, hkrati pa bo za nas izjemnega pomena slišati vaše pobude in predloge, kaj bi bilo na tem področju s strani drugih akterjev še potrebno izvesti.

Glede interesa oz. potrditve udeležbe na srečanju Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih, Vam v ta namen nudimo brezplačne vstopnice, podatke udeleženca z imenom in priimkom, funkcijo in polnim imenom organizacije/podjetja nam za ta namen posredujte na PRIJAVA. Vstopnico boste ob posredovanju vaše najave prejeli na samem kraju dogodka. Strošek parkirnega prostora v vstopnico ni vključen. Število brezplačnih vstopnic je omejeno!

Vsebina dogodka: Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih

Sejna soba Celjanka, dne 13.9.2016 od 11.30 do 13.30 ure.

(okrogla miza / srečanje):

Program:

 1. 1.       (Splošni del moderator) SPIRIT – predstavitev programa spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje mestnih jeder in načrtovane aktivnosti v prihodnje
 • Uvodni govor, Dr. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo (MGRT)
 1. 2.       Predstavitev MMS in njegovih ciljev: Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) GZS kot nosilka pilotnega projekta na področju managementa mestnih jeder, ga. Vida Kožar in ga. Polona Mažan
  1. 3.            Predstavitev dobrih praks:
   1. 1.            Mestna občina Koper / Zavod Koper Otok (primer dobre prakse in izobraževalne delavnice), ga. Jana Tolja in g. Miran Košpenda
   2. 2.            Mestna občina Celje (primer dobre prakse), ga. Tadeja Falnoga
   3. 3.            Mestna občina Kranj (primer dobre prakse) , ga. Nada Bogataj-Kržan
   4. 4.            Mestna občina Novo mesto (primer dobre prakse), g. Jure Dolinar
   5. 4.            Diskusija – predlogi – zaključki

Sofinanciranjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bo potekalo še 7 brezplačnih regijskih izobraževanj-delavnic za spodbujanje in širitev modela managementa mestnih središč, namenjenih vsem ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav. V izvedbi Zavoda Otoka Koper bodo predstavljeni primeri dobre prakse.

Več informacij glede vsebin in prijave na elektronskem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/domov/srce-mojega-mesta/brezplacna-izobrazevanja-delavnice-za-ponudnike-iz-mestnih-sredisc-in-predstavnike-obcin

Dodatne informacije na elektronskem naslovu: info-MMS@spiritslovenia.si