Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 je eden od strateških dokumentov za izvajanje Evropske kohezijske politike. Slovenija je končno verzijo dokumenta na Evropsko komisijo oddala 15.7.2022.

V okviru Sporazuma o partnerstvu bodo sredstva namenjena spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije s poudarkom na zelenem in digitalnem prehodu kot ključnima evropskima prioritetama. 

Končna verzija Sporazum o partnerstvu - uradno poslana različica_15072022.pdf.